Raad onvolledig en onjuist geïnformeerd over Scheveningseweg

scheveningseweg

De gemeenteraad is onvolledig en onjuist geïnformeerd door de wethouder over de varianten voor de nieuwe rails op de Scheveningseweg. Door onvolledige informatie ontbreekt een goed afgewogen keuze en dreigt Den Haag voorgoed haar iconische beeld: een groene tunnel van bomen, te verliezen.

De variant die het minst aantal bomen kost (stalen paal naast poer), die wij hebben geadviseerd, is buiten zijn standpuntenbrief gehouden.
De wethouder heeft wel een eigen variant in de brief opgenomen: ‘omvangrijke betonnen paal naast poer’, en gezegd dat dit de door ons geadviseerde variant is: dit is onjuist.

De wethouder koos de betonnen bak, die 1 meter opschuift richting het bos en de meeste bomen kost. Dit is de variant, die de HTM graag wil, zoals van begin af duidelijk was.
Ook is de door de wethouder toegezegde kostenberekening voor beide varianten niet geleverd.

3 maanden nádat het definitieve advies aan de wethouder was overhandigd ontvingen wij de tekeningen waarop zou staan welke bomen zouden moeten worden gerooid. Deze tekeningen konden dus niet meer besproken worden in de Denktank en zijn daardoor niet opgenomen in het advies aan de wethouder.

Dit alles maakt dat BDH samen met andere organisaties pleit voor een voorlopig ontwerp (VO) en een Bomen Effect Analyse (BEA) voor beide varianten.
BDH vindt dat de raad pas dán een goed afgewogen keuze kan maken. Wij hebben alle fracties van de gemeenteraad deze brief gestuurd.
Korte terugmelding van vergadering van de gemeenteraad over de Scheveningseweg (23 november 2017).

 

2 Comments

Leave a Reply