Boomkap voorkomen?

Een boom is buitengewoon en vormt een essentieel deel van onze leefomgeving. Daarom ontstaan er vaak levendige (verhitte) discussies bij (dreigende) kap van bomen.

Bent u het niet eens met de voorgenomen kap van een boom bij u in de buurt? Wat kunt u doen om dreigende kap te voorkomen?

Probeer eerst te achterhalen waarom de kap nodig zou zijn. En bekijk of er alternatieve mogelijkheden zijn. Zoek samenwerking met buren en/of andere belanghebbenden.

Bekijk op deze site of de voorgenomen kap valt onder de:

De APV

De APV biedt de mogelijkheid om de aangevraagde kapvergunning te weigeren op grond van artikel 2:88:

Het bevoegde gezag kan de vergunning of ontheffing weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang van:
– natuur-, educatieve en milieuwaarden;
– belevings- en gebruikswaarden.

Landelijke Bomenstichting

Op de website van de landelijke Bomenstichting vindt u uitgebreide informatie. Zoals het bedenken van alternatieve mogelijkheden mede aan de hand van de Boom Effect Analyse

Een voorbeeldbrief voor bezwaar en instructies voor een bezwaarprocedure, opgesteld door de bomenstichting Achterhoek, staan op deze website.

Op de website van de Stichting Bomen Overleven zijn voorbeeldbrieven te vinden van bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Interessant ook is hun informatie over ‘Recht op Bomen’.

Juridisch advies

U kunt ook juridisch advies vragen:

  • Via de website Bomenrecht. De juridische vraagbaak voor particulieren, ondernemingen en overheden. De website is daarmee de kenniswebsite als het aankomt op bomenrecht en staat vol verwijzingen naar wetten en relevante uitspraken van rechtbanken. Actuele uitspraken worden verspreid via Twitter (@bomenrecht). De website Bomenrecht.nl is een initiatief van Broekman Advocaten uit Laren.
    Advocaat mr. Jilles van Zinderen staat particulieren, bedrijven en overheden bij als het gaat om conflicten om bomen.
  • Een andere bekende boomjurist is mr. Bas Visser. Hij schreef Bomen en de wet – Geldend recht voor bomen.

Flora- en Faunaonderzoek

Regelmatig komt het voor dat de aanvrager van een kapvergunning een Flora- en Faunaonderzoek moet laten doen. Meer informatie hierover op de website van Rijksdienst ondernemend Nederland (RVO).

Advies van de Bomenstichting Den Haag

U kunt advies vragen aan de Bomenstichting Den Haag.