Overleg met de gemeente en inspraak bij de gemeenteraad

Onder andere over:

 • Natuurherstel landgoederen Clingendael en Oosterbeek
 • Boomplaatsen
 • Mountainbiken
 • Publicaties en ter inzage legging
 • Maaibeheer
 • Honden
 • Tournooiveld en parkeergarage
 • Koninginnegracht
 • Bestemmingsplannen
 • Monumentale bomen in bestemmingsplannen
 • Verzoek verplanting kastanje ns
 • Natuurherstel landgoederen clingendael en oosterbeek
 • Zienswijze landgoed oosterbeek: aanvraag kapvergunning oude eikenlaan
 • Bezwaar en beroep
 • Tournooiveld
 • Prinsessegracht
 • Landgoed Ockenburgh
 • Laan van Meerdervoort

Advisering en samenwerking met bewoners en bewonersorganisaties

Voorbeeld: Laan van Meerdervoort
De Bomenstichting heeft de bewoners en hun advocaat bijgestaan bij hun verzet tegen de kap van de bomen, die onderdeel uitmaken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Zie verder bij bezwaar en beroep.

Ontbreken van landelijke coördinatie

De Bomenstichting Den Haag heeft (in 2011, bij de consultatie over de toen voorliggende nieuwe Natuurwet) gepleit voor een landelijke coördinatie van bestrijding van boomziekten (iepziekte, kastanjebloedingsziekte e.d.). Vroeger was er bijvoorbeeld een landelijke bestrijding van de iepziekte, maar dat is losgelaten. Dat is jammer, omdat nu iedere beheerder op eigen wijze de bestrijding aanpakt of niet aanpakt. Dat is niet alleen duurder maar het brengt versnippering van beleid, beheer, kennis en bestrijdingsmogelijkheden met zich mee. En dat gaat ten koste van de (monumentale) bomen in het hele land.

Een landelijke – onafhankelijke – coördinatie zou als doel moeten hebben een gezamenlijke aanpak, beleid, beheer, kennisvermeerdering, e.d., waarbij samenwerking (inhoudelijk en financieel) mogelijk is met bijvoorbeeld de VNG, IPO, landelijke en lokale beheerorganisaties. Economisch gezien kan de markt hier goed op inspelen (goede werkgelegenheid – met kennis e.d.).

OmgevingsLoket Online (OLO)

Wanneer u een vergunning aanvraagt moet u postcode en huisnummer intikken. Het loket heeft er helaas geen rekening mee gehouden dat bomen op openbaar terrein geen postcode en huisnummer hebben. Daarom kunnen locaties van bomen op openbaar terrein niet worden beschreven wanneer gemeenten een boom willen kappen. Dit heeft tot veel verwarring geleid.
Volgens Rijkswaterstaat kan het OLO-loket pas op z’n vroegst op 1 juli 2015 worden aangepast. Tot die tijd zullen publicaties van kapvergunningen van bomen op openbaar terrein veelal onduidelijk zijn als het om de exacte locatie gaat.