All Posts By

admin

Berichten

Mountainbiken

Dit is bijvoorbeeld de belangrijkste schade-oorzaak in Ockenburg, met name in de gehele "Zwitserse Partij". Daar is overal sprake van sterke erosie:  boomwortels kwamen bloot te liggen, waardoor zelfs al enkele zeer oude bomen dood zijn gegaan en gekapt moesten worden. Op sommige plekken is de ondergroei in de afgelopen…
23 augustus 2014
Berichten

Laan van Meerdervoort

Het nieuwe college heeft na haar aantreden een overleg gestart met de bewoners om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. De bomenkap, die nodig zou zijn om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Laan van Meerdervoort, is daarmee nog niet definitief van de baan. Immers het college van B en W…
22 augustus 2014
BerichtenKastanjes

Verzoek verplanting kastanje NS

De kastanje die de Bomenstichting in 1990 had geschonken aan de NS kon in 2012 vanwege de werkzaamheden aan het Centraal Station van Den Haag niet blijven staan. De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de Bomenstichting Den Haag om de kastanje te verplanten naar de Koekamp.
22 augustus 2014
Berichten

Bestemmingsplannen

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de vaststelling van diverse bestemmingsplannen (o.a. Vruchtenbuurt- Heesterbuurt en Bomenbuurt) ervoor gepleit om de bomenrijen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur als Groen te bestemmen met de functiecode ‘bor’ en op kaart in te tekenen conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012) en de wettelijke verplichting…
22 augustus 2014
BerichtenKastanjesMonumentale bomen

Koninginnegracht

Om een betere OV verbinding tussen het NS-station Den Haag Centraal en Scheveningen aan te leggen besloot het college van B en W een tramtunnel aan te leggen, met subsidie van Haaglanden en het rijk. De tramtunnel was duur maar werd beargumenteerd dat tram en auto-verkeer elkaar minder zouden hinderen.…
22 augustus 2014
Berichten

Mountainbiken

De Bomenstichting heeft het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente verzocht om het mountainbiken in Ockenburgh, met name in de “Zwitserse Partij” niet toe te staan. Dit vanwege de schade die door het mountainbiken wordt toegebracht aan kwetsbare bomen en boomwortels.
22 augustus 2014
Berichten

De Laan van meerdervoort

Bewoners en organisaties als de Bomenstichting hebben zich fel verzet tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Laan van Meerdervoort, om parkeerplaatsen te scheppen. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van BenW is opgenomen dat deze bomen vooralsnog kunnen blijven staan (Vertrouwen op Haagse kracht. Coalitieakkoord 2014-2018,…
22 juni 2014
BerichtenMonumentale bomen

De Juttepeer in het Heilige Geesthofje

De oudste peer van Nederland staat in het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht in Den Haag. Uit onderzoek bleek dat de juttepeer in 1638 is geplant. De juttepeer is een echte monumentale boom omdat hij een hoge leeftijd heeft, beeldbepalend is  en een bijzondere soort is. Het is goed mogelijk dat…
21 juni 2014
Berichten

Eeuwenoude eikenstoven in de Bosjes van Poot

Deze oude eikenstoven op een wal langs de Laan van Poot vertegenwoordigen natuur- en cultuurhistorische waarden. De stoven zijn ontstaan door de hakhoutcultuur, waarbij de stam werd afgezet. Op het beboste terrein van Houtrust – zoals de Bosjes van Poot vroeger heetten – stond een boerenhoeve, zoals te zien op…
31 januari 2014