All Posts By

admin

Mountainbiken

By | Berichten | No Comments

Dit is bijvoorbeeld de belangrijkste schade-oorzaak in Ockenburg, met name in de gehele “Zwitserse Partij”. Daar is overal sprake van sterke erosie:  boomwortels kwamen bloot te liggen, waardoor zelfs al enkele zeer oude bomen dood zijn gegaan en gekapt moesten worden. Op sommige plekken is de ondergroei in de afgelopen…

Read More
Laatdelaan-1280x640

Laan van Meerdervoort

By | Berichten | No Comments

Het nieuwe college heeft na haar aantreden een overleg gestart met de bewoners om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. De bomenkap, die nodig zou zijn om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Laan van Meerdervoort, is daarmee nog niet definitief van de baan. Immers het college van B en W…

Read More

Bestemmingsplannen

By | Berichten | No Comments

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de vaststelling van diverse bestemmingsplannen (o.a. Vruchtenbuurt- Heesterbuurt en Bomenbuurt) ervoor gepleit om de bomenrijen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur als Groen te bestemmen met de functiecode ‘bor’ en op kaart in te tekenen conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012) en de wettelijke verplichting…

Read More
koninginnegracht

Koninginnegracht

By | Berichten, Kastanjes, Monumentale bomen | No Comments

Om een betere OV verbinding tussen het NS-station Den Haag Centraal en Scheveningen aan te leggen besloot het college van B en W een tramtunnel aan te leggen, met subsidie van Haaglanden en het rijk. De tramtunnel was duur maar werd beargumenteerd dat tram en auto-verkeer elkaar minder zouden hinderen….

Read More

Mountainbiken

By | Berichten | No Comments

De Bomenstichting heeft het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente verzocht om het mountainbiken in Ockenburgh, met name in de “Zwitserse Partij” niet toe te staan. Dit vanwege de schade die door het mountainbiken wordt toegebracht aan kwetsbare bomen en boomwortels.

Read More
Laatdelaan-1280x640

De Laan van meerdervoort

By | Berichten | No Comments

Bewoners en organisaties als de Bomenstichting hebben zich fel verzet tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Laan van Meerdervoort, om parkeerplaatsen te scheppen. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van BenW is opgenomen dat deze bomen vooralsnog kunnen blijven staan (Vertrouwen op Haagse kracht. Coalitieakkoord 2014-2018,…

Read More
oud-eikenhakhout-8-1-in-laan-3264x1632

Eeuwenoude eikenstoven in de Bosjes van Poot

By | Berichten | No Comments

Deze oude eikenstoven op een wal langs de Laan van Poot vertegenwoordigen natuur- en cultuurhistorische waarden. De stoven zijn ontstaan door de hakhoutcultuur, waarbij de stam werd afgezet. Op het beboste terrein van Houtrust – zoals de Bosjes van Poot vroeger heetten – stond een boerenhoeve, zoals te zien op…

Read More