All Posts By

C.M. Visser

Koekamp

Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Alle beschermingsregimes en al hun doelstellingen deden er niet meer toe. We denken aan de Acte van Redemptie, Natuurbeschermingswet met de provinciale Verordening Ruimte,…
23 juli 2019
Paleisplein

Paleisplein – de 5 linden blijven staan

Mede dankzij onze inspraak zetten vandaag (23-05-2019) zowel coalitie- als oppositiepartijen van de Commissie Leefomgeving grote vraagtekens bij het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Paleisplein. Vanwege dat VO zijn al 2 aanvragen voor een kapvergunning ingediend om 4 prachtige, gezonde linden te kappen. De argumenten om deze linden…
23 mei 2019
Massale bomenkap

Duurzaam bosbeheer – Urgenda Maatregel 7

Bomen en bossen leggen veel CO2 vast. Ook zijn bomen en bossen ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat we zorgvuldig met onze bossen en bomen omgaan en streven naar natuurlijke bossen met een afwisselende opstand van inheemse bomen en struiken. Toch worden bomen…
15 april 2019
Klimaat

Klimaatakkoord leunt onterecht teveel op biomassa

Maar liefst 24 bomen- en natuurorganisaties in Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateurs en betreffende portefeuillehouders van alle provincies. De organisaties, die opkomen voor het behoud van de bossen, bomen willen de aandacht vragen voor de belangrijke functie van bomen en bossen m.b.t. de opname van CO2. In…
30 maart 2019
Algemeen bomennieuws

Unieke verplanting van vier oude Haagse iepen

Op voorstel van de Bomenstichting Den Haag en in samenwerking met de Vogelwijk heeft de gemeente besloten om vier beeldbepalende Haagse iepen van ongeveer 80 jaar oud te laten verplanten. Deze kweeksoort is daarom zo bijzonder omdat hij vernoemd is naar de stad Den Haag: Ulmus pumila ‘Den Haag’. Deze 4…
30 oktober 2018
Scheveningseweg

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af

Het gevolg van deze uitspraak  over de vergunning om het spoor te vervangen is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld. De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. Er is - volgens…
24 augustus 2018