De gemeente Den Haag besteedt het maaien van gras uit aan aannemers. Maar wanneer er te gehaast, met te zware machines of onvoorzichtig met een bosmaaier wordt gemaaid ontstaat er schade aan wortels en stamvoet. Zware machines zijn oorzaak van verdichten van de grond. Onderzoek wees uit ca. 80% van de bomen in Nederland zijn aangetast door het onzorgvuldig maaien.
De Bomenstichting Den Haag heeft geen reden om aan te nemen dat het in Den Haag anders is. En pleit al enige jaren voor een beter maairegime, waarbij niet onder de kroon van de boom gemaaid mag worden.