Skip to main content

aan de voorzitter van de commissie Verkeer en Milieu van de Provinciale Staten van Zuid-Holland inzake kap bomen langs provinciale, N-wegen.
Datum: 23 september 2015 om 14:00 uur,
Locatie: Provinciehuis, Zuidhollandlaan Den Haag

De petitie “Stop bomenkap langs provinciale N-wegen”, ondertekend door 7157 mensen, samengevoegd met de petitie van de Bomenridders Nissewaard met 1322 ondertekenaars bieden wij aanstaande woensdag bij onze inspreek in de commissie Verkeer en Milieu aan.
Dit voorjaar werden de Bomenridders en vele inwoners van Voorne-Putten, Hoeksewaard en andere gebieden, opgeschrikt door de aankondiging dat alle bomen binnen 4,5 mtr. vanaf de rijbaan (N 218, N 489) zullen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid.
Wij bezochten inloopavonden en spraken met veel omwonenden. Zij voelden zich niet of nauwelijks gehoord, laat staan betrokken bij dit verrassende provinciale voornemen.
Alleen al in Zuid-Holland zou dit gaan om 6000 bomen. Hoeveel in Nederland?
Het CROW (kennisclub van wegenbouwers, ea.) heeft richtlijnen opgesteld voor het inrichten van wegen. Een “obstakelvrije zone” van minimaal 4,5 mtr. (liefst 6 mtr.) acht men essentieel voor de verkeersveiligheid. Provinciale bestuurders dreigen deze richtlijn te bevorderen tot beleid en dus regelgeving! Bomen zijn geen obstakel!
Deze bomen vormen de ruggengraat van ons landschap, zijn bakens in de ruimte, bieden schaduw, verkoeling, nemen CO2 op en binden fijnstof.
Het is in de 1e plaats de mens die de verkeers(on)veiligheid beïnvloedt. Automobilisten die zich onverantwoord gedragen door te hard te rijden, te bellen, te mailen of te eppen, veroorzaken onveiligheid. Op de 2e plaats de auto die met haar massa niet altijd tijdig is te stoppen, omdat de chauffeur zich onvoldoende bewust is van de krachten hij/zij heeft losgemaakt.
Wij menen dat het aantal slachtoffers en/of schades als gevolg van botsingen met een boom niet in verhouding is met deze rigoureuze kaalslag.
Ambtenaren van de provincie deelden ons desgevraagd mee dat zij geen claims kennen van automobilisten die schade hebben ondervonden van de aanwezigheid van een boom langs de weg! De vele uiteenlopende onderzoeken, studies en cijfers over dit onderwerp, spreken elkaar vooral tegen en ontkrachten de argumenten van ‘anderen’.
Ze mogen daarom niet leidend zijn bij de (her)inrichting van onze provinciale wegen!
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde en onmisbaarheid van deze bomen, laat ze staan!
Wij zijn beschikbaar om, vooraf, actief mee te denken over maatwerk, waar nodig.

Pim Janse, voorridder
06 – 83 42 32 60 info@debomenridders.nl www.debomenridders.nl
http://petities.nl/petitie/stop-de-bomenkap-langs-provinciale-n-wegen
https://petities.nl/petitie/blijf-van-onze-bomen-af