Skip to main content

 

Met een fietsparade onder dit motto laten diverse organisaties op 8 september a.s. het gemeentebestuur van Den Haag zien hoe breed de roep om serieuze oplossingen voor het klimaatprobleem in de stad klinkt. Donderdag 8 september van 18:00 – 19:30 uur. Start Malieveld.Zo’n bundeling van krachten uit allerlei hoeken (groen in de stad, waaronder Bomenstichting Den Haag, milieu, vrede en recht, recycling en sharing, voedsel, schone lucht en fossielvrije energie) is – voor zover wij weten – nog niet eerder vertoond in onze stad. Alleen dat is al een belangrijk signaal.
Met deze demonstratie zetten wij de toon, aan het begin van het nieuwe politieke seizoen. We laten B&W zien dat ze niet om ons heen kunnen. Dat we grote stappen van ze verwachten om

  • broeikasgassen te beperken,
  • aan klimaatoplossingen te werken die ook nog eens goed zijn voor onze gezondheid, onze leefomgeving en een rechtvaardige samenleving,
  • te stoppen met beleid maken dat schade toebrengt aan het klimaat.

Uiteraard hopen we op veel deelnemers.

Onze stoet wordt aanstekelijk en veelkleurig. Net zo als de Klimaatparade in Amsterdam. Denk aan spandoeken, kledingkenmerken, fietsversiering, spaakversiering en beeldmerken op de fiets. Let erop dat de boodschap en de kleuren niets agressiefs uitstralen (niet te veel rood en zwart, bijvoorbeeld) en dat de link met het klimaat duidelijk is