Skip to main content

De Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) hield een hoorzitting over ons bezwaar tegen de kapvergunning om bomen te kappen op de Koekamp (16 december 2019). Er waren 9 gemeenteambtenaren – een overkill (wat kost dat wel niet?). De schrik over de uitspraak van de rechter, die ons verzoek om een voorlopige voorziening had toegekend, zat er kennelijk bij hen goed in. Wij hebben aangetoond dat de onderbouwing van de kapvergunning ernstig te kort schiet (onze pleitnotitie). Ambtenaren gaven duidelijk blijk geen flauw benul te hebben van de natuur- en cultuurhistorie van het gebied. Dat wat beleefd zou moeten worden (doelstelling van SBB) wordt vernietigd omwille van de bereikbaarheid (doel van de gemeente). Die bereikbaarheid is echter mooi te realiseren door de Bezuidenhoutseweg te benutten voor de fietsers; de weg wordt namelijk autoluw. Een eenvoudige, doeltreffende en goedkope oplossing, die de waarden van de Koekamp in tact houdt. Zie het dwarsprofiel thv KJ-plein en zie het dwarsprofiel thv Pr. Irenestraat. We zouden graag zien dat de gemeente en SBB niet star vasthouden aan hun ontwerp uit angst voor gezichtsverlies, maar dat ze ons voorstel overnemen.