Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag ontraadt in haar zienswijze de gemeenteraad in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koekamp.
Er zijn alternatieve mogelijkheden.

De Koekamp is de enig overgebleven boomweide met zeer oude eiken in Nederland. In Europa zijn dergelijke gebieden eveneens zeldzaam. De Koekamp is van nationaal, ja zelfs van internationaal belang. Boomweiden worden gebruikt om vee (beschaduwd) te laten grazen. In een boomweide staan bomen op zodanige afstand van elkaar dat de kronen elkaar (net) niet raken. Bomen in een bos staan dichter bij elkaar. De ondergroei van een boomweide bestaat uit gras of lage kruiden. Het bosgebied rond de werf van Staatsbosbeheer kenmerkt zich door de rust, die er heerst. De grootstedelijke omgeving met rumoer, verstoring en vervuiling dringt niet door in dit bosgebied.
Het ontwerpbestemmingsplan Koekamp heeft tot doel om fietsknooppunten aan te leggen. Omdat er te weinig ruimte is moet de watergang worden verlegd ten koste van het Hertenkamp. Staatsbosbeheer wil bovendien inkomsten genereren uit horeca en meer toeristen. Er moeten  fiets- en voetpaden worden aangelegd en een bredere toegangsweg: het bos wort versnipperd, de rust wordt verstoord.
Het ontwerpbestemmingsplan gaat ten koste van de zeldzame cultuurhistorie en natuurhistorie en het rustige bos.
Van 3 grote deelgebieden zijn de consequenties van de plannen ongewis.