Skip to main content

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Bomenstichting Den Haag en SOS Den Haag tegen het bestemmingsplan Koekamp. De Raad heeft het beroep gegrond verklaard voor zover het de horeca betreft. De Raad staat geen horeca van categorie 2 toe op de Koekamp. De Raad heeft de andere punten niet gehonoreerd: Acte van Redemptie, soortbescherming, cultuur- en natuurhistorie, stikstof, een onzinnige brug over de Utrechtsebaan (A12), e.d. Dat vinden we natuurlijk teleurstellend. De Koekamp is een van de waardevolste natuurgebieden in Den Haag. De stad heeft al een groot te kort aan natuur. En nu wordt er weer een stuk groen opgeofferd, een watergang vergraven en bomen gekapt om fietspaden aan te leggen, waar niemand op zit te wachten. De bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond vonden het plan onnodig en onveilig. Het scheelt 55 meter fietsen naar het station, oftewel 20 seconden. In het coalitieakkoord staat: er gaat geen boom om tenzij het aantoonbaar niet anders kan ….