Skip to main content

De wijzigingen van Wethouder Revis in het plan voor de Koekamp zijn geen verbetering (zie de reactie van BDH op de beantwoording van de schriftelijke vragen). Immers nog steeds wordt de watergang verlegd ten koste van oude, markante bomen van het Hertenkamp, nog steeds gaat er een extra fietspad door het Parkje langs de Bezuidenhoutseweg en nog steeds gaan fiets- en wandelpaden (met gevaarlijke kruisingen) door het rustige Bosje. De wethouder tracht met oppervlakten en aantallen zijn plan aan te prijzen, maar vergeet de waarden van de bomen, het groen en de bosbodem, die verloren gaan. De wethouder verdedigt de kap van  bomen omdat de Acte van Redemptie niet spreekt over een verbod op de kap van bomen voor onderhoud of aanleg van paden. De BDH hoopt dat de wethouder begrijpt dat deze bewering natuurlijk geen stand kan houden. De stadsentree wordt met dit plan niet fraaier omdat de Bezuidenhoutseweg, die een lelijke en gevaarlijke barrière vormt, ongemoeid blijft. Dit plan is dan ook weggegooid geld. Beter is om de tunnelmond te verplaatsen richting VNO-NCW en daarna de Bezuidenhoutseweg te benutten voor voet-, fietspaden en groen: pas dan is sprake van een mooie en veilige stadsentree. Dit zal duurder zijn maar wel veel beter. Het interessante is: iedereen wil dit. Toch doet de wethouder het niet. Onbegrijpelijk.