Skip to main content
De Raad van State heeft op 1 september 2021 een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan, dat Madurodam de mogelijkheid geeft om uit te breiden.
Met deze tussenuitspraak geeft de Raad van State via een zgn ‘bestuurlijke lus’ de gemeente de gelegenheid om de gemaakte fout te herstellen. De RvS heeft namelijk vastgesteld dat het bestemmingsplan op het gebied van het parkeren en de borging van de beschikbaarheid van het aantal benodigde parkeerplaatsen in strijd met artikel 3:2 van de Awb is vastgesteld. De gemeente krijgt 20 weken de tijd om de fout te herstellen.
Helaas wordt in het beplanten van het talud van het viaduct aanleiding gezien de kap van de Scheveningse Bosjes aanvaardbaar te achten. Dat is een hard gelag, omdat het talud niet de ecologische waarden heeft als het bos achter Madurodam. Maar ja we moeten het ermee doen.
 
Op 30 maart 2022 deed de Raad van State definitieve uitspraak over de uitbreiding van Madurodam. De uitbreiding mag, ook volgens de Afdeling niet leiden tot toename van parkeren. In het bestemmingsplan is nu opgenomen dat het bezoekersaantal van Madurodam niet hoger mag zijn dan 8000 pp per dag, onder voorwaarde dat op die dagen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn binnen een reistijd van 15 min. De Raad van State acht dit een voldoende zorgvuldige regeling ter voorkoming van verkeersoverlast in de omliggende wijken. Bij overtreding moet worden gehandhaafd. 
Wanneer de grens van het bezoekersaantal is bereikt en of op dat moment voldoende parkeerplaatsen daadwerkelijk beschikbaar zijn, is voor de gemeente, laat staan voor omwonenden, natuurlijk niet op dat moment waar te nemen, te meten en dus ook redelijkerwijs niet te handhaven. 
Men zal geen handhaver naast de kassa van Madurodam posteren. Aan geparkeerde auto’s in de omgeving valt niet af te lezen of deze aan Madurodam zijn toe te rekenen. 
Een voorbeeld hoe een papieren werkelijkheid, die in de praktijk niet valt te handhaven, kennelijk wordt aanvaard als “goede ruimtelijke ordening”.
Dat de bestuursrechter dergelijke papieren ficties toelaat, hoeft geen reden zijn voor een gemeenteraad hiervan vaker gebruik te maken en het risico van voor bewoners ongewenste, maar niet-handhaafbare situaties in het leven te roepen.