Monumentale Bomen in bestemmingsplannen

Door 22 augustus 2016 Berichten, Monumentale bomen

De Bomenstichting Den Haag heeft er meerdere keren voor gepleit om monumentale bomen te bestemmen als Groen met de functiecode mob en in te tekenen op de kaart, conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012) en de wettelijke verplichting deze toe te passen. Tevergeefs.