Skip to main content

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het verzoek van de Bomenstichting Den Haag om te wachten met kappen totdat in de beroepsprocedure zal zijn beslist. De belangrijkste argumenten voor de rechter zijn de waarden van het NNN-gebied van Nieuw Vredenoord, die significant zullen worden aangetast bij de kap van 354 bomen. NNN staat voor Natuur Netwerk Nederland. Nieuw Vredenoord is als NNN-gebied aangewezen vanwege een haagbeuken- en essenbos en een flora en faunarijk grasland.  De effecten van de kap op het NNN-gebied zijn ten onrechte niet getoetst. De kap van bomen is ook niet toegestaan vanwege het bestemmingsplan waar de gronden zijn bestemd als ‘groen-landgoed’. De aanvrager had naast een kapvergunning ook een vergunning moeten aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan. De rechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen omdat hij niet verwacht dat de kapvergunning in stand zal blijven in de bodemprocedure.