Skip to main content
paleisplein-2019

Het Paleisplein in de huidige situatie. Foto:BDH

Vorig jaar werd het Noordeinde grondig heringericht. In het plan voor de herinrichting werd ook het Paleisplein betrokken. Volgens de gemeente is het plein toe aan een opknapbeurt. Het ontbreekt het plein aan ‘verblijfskwaliteit’ en zou het monument voor koningin Wilhelmina nu niet goed tot zijn recht komen. Daarnaast wordt de aan het plein gelegen Gotische zaal volgens de gemeente te veel aan het oog onttrokken door de drie Hollandse linden (Tilia x europaea) tegen de gevel.

Om de aantrekkelijkheid te vergroten, zal het plein vergroend worden. Deze ‘vergroening’ houdt in dat het plein rond het monument een gazon krijgt en er een haag achter en naast het beeld van Wilhelmina geplaatst wordt. Vergroening betekent volgens het college eveneens het kappen van vijf gezonde linden: om het geheel een ‘tuinachtige uitstraling’ te geven en het monument beter uit de verf te laten komen. De drie linden tegen de Gotische zaal worden verwijderd om ‘recht te doen aan de historische omgeving’.

Aanvankelijk zouden de drie Hollandse linden verplaatst worden, en de twee krimlinden (Tilia x europaea ‘Euchlora’) aan de straatkant zouden gekapt worden. Uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de kap van de bomen blijkt echter dat het verplanten van de drie Hollandse linden niet mogelijk is. Het wordt nog onderzocht of één van de twee krimlinden verplaatst kan worden.

paleisplein-1986

Het Paleisplein in 1986, de drie linden langs de Gotische zaal zijn nog erg jong. Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling, Collectie Haags Gemeentearchief

De Bomenstichting Den Haag acht het onaanvaardbaar dat gezonde bomen gekapt worden. Bovendien is de krimlinde een bijzondere soort en heeft een grote cultuur-historische waarde. Enige tijd geleden heeft de stichting wethouder De Mos verzocht de linden te sparen. Helaas gaf hij in zijn reactie te kennen ons verzoek niet te willen inwilligen. Bij het collegebesluit van 3 maart 2018 over de herinrichting is volgens hem een ‘bredere afweging’ gemaakt, ‘waarin de verblijfskwaliteit van de plek en de uitstraling van het Wilhelmina-monument ook zijn meegenomen’.

Het is onbekend of de vijf bomen een rol hebben gespeeld in het ontwerp van architect Samuel van Embden voor de omgeving van het beeld van Wilhelmina. De haag van leibomen die Van Embden oorspronkelijk rond het monument wilde aanleggen, werden afgekeurd door de Welstandscommissie. Op foto’s van het Paleisplein uit 1985 en 1986 is te zien dat de vijf linden er reeds stonden voordat het monument in 1987 werd geplaatst. Wellicht heeft de architect er uiteindelijk voor gekozen om de linden bij zijn ontwerp te betrekken. Het zou een extra argument kunnen zijn om de linden niet te kappen, aangezien ze mogelijk deel uitmaken van het monument.

Overigens stelt het college in de reeds aangehaalde antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren dat bij de totstandkoming van het ontwerp overleg is geweest  met de erven van Van Embden. Over de inhoud van dit overleg is evenmin iets bekend.

> Bekijk hier Het ontwerp voor het Paleisplein

De vergunning om de linden te kappen is nog niet aangevraagd. De BDH houdt de vinger aan de pols. Als de vergunning wordt verleend, zal de BDH bezwaar maken tegen de kap.

> Lees de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de kap van de linden