Skip to main content

De bomen aan de Laan van Meerdervoort hoeven niet gekapt te worden om plaats te maken voor parkeerplaatsen. De ‘denktank betaald parkeren Vruchtenbuurt’ heeft het rapport hierover op 17 december 2014 aan wethouder Tom de Bruijn (verkeer) aangeboden. Het college bespreekt het rapport in januari 2015.

Toch staat het duurzaam voortbestaan van de populieren aan de Laan van Meerdervoort ter discussie.
De conditie van de bomen is goed (51 stuks) of voldoende (6 stuks). De veiligheid is voldoende (52 stuks), matig (3 stuks), onvoldoende (1) of slecht (1). Bij deze vijf laatste populieren zijn op korte termijn maatregelen nodig. De ‘slechte’ populier moet verwijderd worden, omdat hij aan de voet hol is en verrot. Van de ‘onvoldoende’ populier moet een mechanisch overbelaste tak verwijderd worden. Van de drie ‘matige’ exemplaren is het nodig om de lossen takken te verwijderen.

Op langere termijn speelt de beheerbaarheid een belangrijke rol. Dit is vooral een economisch probleem als gevolg waarvan de bomen de kwalificatie “onvoldoende” krijgen toebedeeld.
Van 40 populieren drukken de wortels het asfalt van de rijbaan op. De Bomenstichting Den Haag beveelt aan om in ieder geval de groenstrook van de middenberm te verbreden waarmee meteen het probleem van de wortelopdruk grotendeels wordt verholpen. Bovendien is dit een verbetering van de standplaats voor de lange termijn omdat wortels meer ruimte krijgen wat de vitaliteit ten goede komt.
Een ander probleem is het doorzakken van de gesteltakken (bij 32 populieren). Dat zijn de zware takken die het uiterlijk van de boom bepalen. Wanneer de gesteltakken doorzakken, dienen ze gesnoeid te worden om risico’s van takbreuk te voorkomen. Het nadeel hiervan is dat deze bomen vervolgens regelmatig gesnoeid moeten worden: een economisch probleem. Bovendien krijgt de boom zijn oorspronkelijke vorm niet meer terug.

De populieren hebben de stormen van december 2014 en januari 2015 goed doorstaan: er is geen tak afgewaaid.