Skip to main content

Bewoners van de wijken Zorgvliet en Duinoord vrezen voor hun groene karakter als alle populieren in de wijk in het aanstaande voorjaar van 2016 gekapt gaan worden. Zij verzetten zich niet tegen de kap van de populieren, maar vragen de wethouder om het groene karakter van hun wijken te respecteren door de kap zorgvuldig over een langere periode uit te smeren/ te faseren en goede en veilige populieren voorlopig te laten staan.

Het verzoek van de bewoners wordt gesteund door de actiegroep Vijf voor Twaalf, de Bomenstichting Den Haag en de Internationale Gemeenschap, op grond van een second opinion van onafhankelijk boomdeskundige Veronica van Amerongen van Groendirectie.holland, opgesteld in opdracht van de Bomenstichting Den Haag.

“Na een wekenlang constructief overleg zijn we weer terug bij af. We hadden liever met dit overleg tot een compromis willen komen”, zegt Jaap Postma, initiatiefnemer van de actiegroep Vijf voor Twaalf/ Laat mij Staan. “Dit is natuurlijk teleurstellend, want het gedegen rapport van de gerenommeerde bomenexpert Veronica van Amerongen toont feitelijk aan dat een zorgvuldiger kapbeleid voor alle 900 bedreigde populieren in Den Haag zeker mogelijk is. Met name de beoordelingsmethode, ontwikkeld door een extern bomenbureau in opdracht van de Gemeente Den Haag wordt door van Amerongen sterk aangevochten. Berekeningen kloppen volgens haar niet, dus ook conclusies over de bomen zijn onjuist.

We mogen dus wel als bewoners onze argumenten naar voren brengen, maar er wordt echt helemaal niets mee gedaan. Dat is een signaal van de Gemeente waar je niet blij van wordt. Wij gaan, noodgedwongen door de onbuigzaamheid van de Wethouder, in bezwaar tegen het verlenen van de kapvergunning voor de bomen aan de Pres. Kennedylaan, de Joh. de Wittlaan en andere straten”

de Bomenstichting en Vijf voor Twaalf blijven zich constructief inzetten voor het groene karakter van onze stad.

DEEL DIT BERICHT ZOVEEL MOGELIJK!!