Skip to main content

Eindtabel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Mocht u willen weten hoe de verschillende fracties van de gemeenteraad het afgelopen jaar hebben gestemd over de groene onderwerpen dan kunt u de bijgevoegde tabel raadplegen. Deze tabel bevat de stemmingen tussen 15 december 2016 tot en met 15 februari 2018. Dit is de finale tabel voor de verkiezingen van 2018.