Het is niet altijd makkelijk om bomen te herkennen. Gelukkig zijn er veel boeken over bomen geschreven om u verder op weg te helpen.
Speciaal voor de Haagse bomen zijn de volgende boeken en wandelroutes interessant:

Bomen en wet

Voor juridische zaken verwijzen we u naar:

  • Bomen en wet – Geldend recht voor bomen. 2009. Mr Bas Visser. 6e druk. Uitgave Bomenstichting. ISBN: 978-90-70405-23-6. NUR 820.

Boomdeskundigen

Deskundigen – of zij die het willen worden – kunnen zich verdiepen in het Stadsbomenvademecum. Er zijn 4 delen, geschreven en geactualiseerd in verschillende jaren. Uitgeverij IPC Groene Ruimte:

  • 2A – Groeiplaatsaspecten, 2006. G.J. van Prooijen. ISBN: 978-90-74481-28-1.
  • 2B – Groei en aanplant. 2011. G.J. van Prooijen. ISBN 978-90-74481-47-2.
  • 3A – Boomcontrole en onderzoek. 2e druk 2008. G.J. van Prooijen. ISBN 978-90-74481-17-5.
  • 3B – Boomverzorging en groeiplaatsverbetering. 2e druk 2012. G.J. van Prooijen.
  • 3C – Ziekten en aantastingen.
  • Boomsoorten en gebruikswaarde. 5e druk 2013. T.J.M. Janson, J.J.C. Janssen. ISBN: 978-90-74481-25-0.

Inheemse bomen en struiken

Wilt u meer weten over inheemse bomen en struiken dan raden we aan:

Landgoederen in en rond De Haag

De landgoederen in en rond De Haag hebben een rijke geschiedenis. Veel publicaties over cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed zijn te vinden op de website van Ecologisch Adviesbureau Maes.