Het is niet altijd makkelijk om bomen te herkennen. Gelukkig zijn er veel boeken over bomen geschreven om u verder op weg te helpen.
Speciaal voor de Haagse bomen zijn de volgende boeken en wandelroutes interessant:

 • Als de bomen van Den Haag konden spreken. 2000. Karin Anema. Uitgeverij Unipers/Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer. ISBN: 90-6825-250-X
 • Bomenmuseum. Catalogus van het Bomenmuseum in de Haagse wijk Wateringse Veld. Sept 2011. Red: Vincent de Boer, Klaas Hilverda, Ester de Vor-van Wijk (eindredactie), Frank van der Woude. Uitgave van Ontwikkelingscombinatie Wateringse veld. ISBN 978-94-6190-211-5
 • Ode aan de Boom – Wie een boom plant heeft vertrouwen in de toekomst. 2008. Bundel lezingen in het kader van de tentoonstelling ‘Ode aan de Boom’. T.H. Bakker, H.D. van Bohemen, M. Dijkshoorn-Dekker, R.J.I.M. van der Ham, J. Heindijk, L.J. Koudstaal, N.J.M. Maes, L.G. Moraal, G.-J. van Prooijen (red.). ISBN: 978-90-813600-1-2. Uitgave Stadswerk en Bomencommissie Vogelwijk.
 • Over bossen, parken en plantsoenen – Historisch groen in Den Haag. Red. D. Valentijn. Uitgave VOM-reeks 2000 nummer 4. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ISBN: 90-73166-38-1
 • Langs Haagse Bomen. 2013. Pieter van Mourik en Gerard van der Veen. Academische uitgeverij Eburon. ISBN: 978-90-5972-732-8.
 • Monumentale bomen- en hofjesroute. 2009. Uitgave Gemeente den Haag.
 • Vogelwijk Den Haag, Natuur in en rond een tuinstad. Een ontdekking. 2 september 2012. Clara Visser en Lydia Conens. Uitgave van de Bomencommissie Vogelwijk. ISBN: 978-90-75437-00-3. NUR 411.
 • Wandelen langs levende monumenten in Den Haag. 2009. Uitgave Gemeente den Haag, Dienst Stadsbeheer.

Bomen en wet

Voor juridische zaken verwijzen we u naar:

 • Bomen en wet – Geldend recht voor bomen. 2009. Mr Bas Visser. 6e druk. Uitgave Bomenstichting. ISBN: 978-90-70405-23-6. NUR 820.

Boomdeskundigen

Deskundigen – of zij die het willen worden – kunnen zich verdiepen in het Stadsbomenvademecum. Er zijn 4 delen, geschreven en geactualiseerd in verschillende jaren. Uitgeverij IPC Groene Ruimte:

 • 2A – Groeiplaatsaspecten, 2006. G.J. van Prooijen. ISBN: 978-90-74481-28-1.
 • 2B – Groei en aanplant. 2011. G.J. van Prooijen. ISBN 978-90-74481-47-2.
 • 3A – Boomcontrole en onderzoek. 2e druk 2008. G.J. van Prooijen. ISBN 978-90-74481-17-5.
 • 3B – Boomverzorging en groeiplaatsverbetering. 2e druk 2012. G.J. van Prooijen.
 • 3C – Ziekten en aantastingen.
 • Boomsoorten en gebruikswaarde. 5e druk 2013. T.J.M. Janson, J.J.C. Janssen. ISBN: 978-90-74481-25-0.

Inheemse bomen en struiken

Wilt u meer weten over inheemse bomen en struiken dan raden we aan:

 • Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen – herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik. 3e druk 2013. Bert Maes (red.). Uitgeverij Boom. ISBN: 90-85-06176-8. NUR 429, IBAN 9789085061762.

Landgoederen in en rond De Haag

De landgoederen in en rond De Haag hebben een rijke geschiedenis. Veel publicaties over cutuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed zijn te vinden op de website van Ecologisch Adviesbureau Maes.