Groene Parels zijn waardevolle locaties met bomen die het verdienen om versterkt te worden. Er zijn door het Haagse gemeentebestuur 67 van Groene Parels aangewezen met bomenrijen of boomgroepen; van 16 locaties dient de kwaliteit verbeterd te worden.
De gemeente Den Haag heeft de Groene Parels verwijderd uit de website. Onduidelijk waarom.