Kapwacht 

Het kaartje van de Kapwacht toont het actuele overzicht van vergunningsaanvragen, -verleningen en -weigeringen voor bomenkap.

Zo wordt eenvoudig duidelijk waar aanvragen voor kapvergunningen lopen en welke verleend zijn. 

Bomenstichting Den Haag steunt dit initiatief van harte, en is blij dat langs deze weg de actuele Haagse situatie tav. bomenkap goed inzichtelijk wordt gemaakt voor de bevolking. 

De voordelen van het kapwacht kaartje zijn:

  • Alle vergunningsinformatie in één overzicht!
  • Als er zonder vergunning (dus illegaal) gekapt wordt kan men een verzoek tot handhaving indienen.
  • Vergunningsaanvragen voor boomkap komen automatisch via dit kaartje in beeld. Het kaartje laat alle actuele aanvragen zien. Deze staan in geel; even opletten dus.
  • Vergunningsverleningen staan in oranje en rood aangeduid. In de eerste 6 weken na verlening kan men* nog bezwaar maken. Deze vergunningen staan in oranje. Bij de informatie (klik op een boom-icoon) kan worden ingezien, wat de exacte besluitdatum was en tot wanneer de bezwaartermijn loopt.
  • Als geen bezwaar is gemaakt leiden verleende vergunningen tot kap. Deze vergunningen staan in rood. Men* kan dan geen bezwaar meer maken. De procedure bij bezwaar kan trouwens langer duren. Vergunningen voor kap worden pas onherroepelijk als tijdig ingediende bezwaren niet zijn gehonoreerd.
  • Als men tijdens de bezwaarperiode of een beroepsperiode voortijdige kap vreest, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend, waarmee dit voorkomen kan worden.
  • Geweigerde aanvragen of vergunningen staan in groen. Deze boom zal blijven staan. Hoera voor de boom!

*) direct omwonenden (in een straal van 100 m afstand van de boom of met zicht op de boom vanuit de eigen woning), en overig belanghebbenden.

Boomwachter worden?


De Kapwacht is op zoek naar boomwachters, ambassadeurs, mensen die de bomen in hun omgeving willen beschermen.

Meld u aan als boomwachter en geef bomen een stem!

Dagelijks checkt de Kapwacht digitaal de omgeving op kapaanvragen, -verleningen en -weigeringen.

Berichtendienst
Met de software worden ook berichtjes gestuurd aan boomwachters in de buurt. Zij kunnen iets betekenen en wat doen bij dreigende kap. De boomwachters die deze berichten van de kapwacht ontvangen kunnen bijdragen door een verzoek om handhaving in te dienen (in geval van illegaliteit = kappen zonder vergunning), of door bezwaar tegen de kap te maken (in geval van een verleende vergunning).

Je kunt boomwachter worden via bijgaand formulier, icm. een kleine bijdrage van € 7,50 per jaar. Deze bijdrage is op jaarbasis, en het bedrag wordt afgeschreven op de datum dat het boomwachterschap is aangevraagd.

Met de bijdragen van de boomwachters kan de kapwacht de software en de website worden onderhouden. Ook steun je zo de doelstellingen van de Bomenstichting Den Haag.

Aanmeldformulier