Categorie

Verkiezingen 2018

BerichtenVerkiezingen 2018

Aanbevelingen voor verkiezingen

Bomen en ander groen waren nooit eerder zó belangrijk voor onze stad als nu. De verwachte bevolkingstoename maakt het noodzakelijk dat de groenvoorziening in Den Haag prominent op iedere politieke agenda staat, net als de noodzaak om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Lees de aanbevelingen, die we…
28 november 2017
BerichtenVerkiezingen 2018

Actuele stemmingen gemeenteraad

Donderdag 2 november 2017 stond de begroting van 2018-2021 op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn 5 groene moties en 1 amendement ingediend. Van de coalitiepartijen hebben met name D'66 en de VVD, waarvan de wethouder verantwoordelijk is voor groen, tegen de groene moties gestemd. Wat enige verwondering wekt omdat…
12 november 2017