Er is een nieuwe digitale kaart samengesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De kaart is te raadplegen op de website atlasnatuurlijkkapitaal.nl (kies onder ‘Kaarten’ de kaartlaag ‘Verkoeling in de stad’).

Klimaatverandering brengt extremere weersomstandigheden met zich mee. Daarom is in het Deltaprogramma 2015 afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De stad moet beter bestand zijn tegen hitte, droogte, wateroverlast en eventuele overstromingen. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur.

De Bomenstichting ziet in het Deltaprogramma een argument te meer om ook in Den Haag het groen (waarin bomen een centraal element vormen) te beschermen en uit te breiden.

Hitte-eilanden

In verband met hitte-eilanden is van belang te weten dat elke toename van 1% van de bedekkingsgraad door bomen leidt tot een vermindering van de stadstemperatuurstijging midden op de dag met 0,04 tot 0,2°C. ’Bedekkingsgraad’ staat hierbij voor de hoeveelheid bodem die wordt bedekt door het bladerdek van de aanwezige bomen.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt ongunstig beïnvloed door hogere temperaturen. Zie ook de website over hitte-eilanden en wat je ertegen kunt doen.

Wateroverlast

In verband met wateroverlast is van belang te weten dat een volwassen eik 150 liter water per dag opneemt en een volwassen populier 10 maal zoveel. Een volwassen boom verdampt wel 100 liter water per dag.