Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag heeft bezwaar gemaakt tegen het kappen van 32 bomen langs de Laan van Mensenrechten (Houtwijk). Er was geen Bomen Effect Analyse gemaakt (dus mogelijkheden voor boombehoud zijn niet onderzocht). De gemeente heeft in de voorbereiding drie ‘modellen’ uitgewerkt, waarbij optie drie het kappen van alle bomen was. Alleen optie 3 is voorgelegd aan bewoners. Model 3 houdt in:

  • Verlies van gezonde, volwassen bomen ten behoeve van ‘behoud van parkeerplaatsen’. Dat lijkt ons niet de juiste keuze, gezien de toenemende klimaatproblemen en hittestress in de stad.
  • Verlies van gezonde, volwassen bomen ten behoeve van een ‘eenduidig wegprofiel en gelijkmatig straatbeeld’
  • Verlies van gezonde, volwassen bomen vanwege anders voorziene ‘problemen met beheer’.

BDH bezwaar kap van bomen aan de Laan van Mensenrechten 3-04-2024

De stukken van de gemeente vind je hier.