BerichtenKoekamp

Koekamp – onderbouwing kapvergunning schiet te kort

De Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) hield een hoorzitting over ons bezwaar tegen de kapvergunning om bomen te kappen op de Koekamp (16 december 2019). Er waren 9 gemeenteambtenaren - een overkill (wat kost dat wel niet?). De schrik over de uitspraak van de rechter, die ons verzoek om een voorlopige voorziening…
18 december 2019
BerichtenKoekamp

Koekamp: we hebben beroep aangetekend bij de Raad van State

SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag hebben beroep aangetekend bij de Raad van State omdat we vinden dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is vastgesteld als planologisch kader voor dit unieke groengebied in het hart van de stad. De Koekamp kent een groot aantal beschermingsregimes: Rijksbeschermd…
22 oktober 2019
BerichtenKoekamp

Steun ons – Uw donatie kan onnodige kap verkomen!

ONNODIGE KAP VAN ZELDZAME BOMEN DREIGT! Daarom willen Bomenstichting Den Haag en SOS Den Haag naar de rechter. Door verleggen van de waterloop (dus verkleinen hertenkamp) en aanleggen van brede geasfalteerde fietspaden wordt de Koekamp ernstig aangetast. Het kan écht anders. Er zijn alternatieven. Uw donatie maakt een gang naar…
19 oktober 2019
Verkiezingen

Haags Groen Keurmerk – een tussenbalans tbv. nieuw college

Haagse Groen Keurmerk – tussenbalans Een aanbeveling voor het nieuw te vormen college Nu er een nieuw college gevormd gaat worden komt de tussenbalans van het stemgedrag van de gemeenteraad goed van pas. De Bomenstichting Den Haag heeft vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 tot aan het zomerreces van 2019…
8 oktober 2019
Koekamp

Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Sterker nog alle bewonersorganisaties en belanghebbende organisaties hebben bezwaren tegen de plannen, omdat de beschermingsregimes en al hun…
23 juli 2019
Paleisplein

Paleisplein – de 5 linden blijven staan

Mede dankzij onze inspraak zetten vandaag (23-05-2019) zowel coalitie- als oppositiepartijen van de Commissie Leefomgeving grote vraagtekens bij het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Paleisplein. Vanwege dat VO zijn al 2 aanvragen voor een kapvergunning ingediend om 4 prachtige, gezonde linden te kappen. De argumenten om deze linden…
23 mei 2019

Een korte video introductie

Ondersteun Haags Bomenbelang!