schweg-met-tram-voorweb

Uitspraak voorzieningenrechter: kap 9 bijzondere bomen opgeschort.

By | Berichten, Scheveningseweg | 2 Comments

De rechter heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening voor de kapvergunning van 130 bomen langs de Scheveningseweg. De rechter heeft de vergunning voor de spoorvervanging buiten beschouwing gelaten, hoewel hij zich tijdens de zitting zei te realiseren dat beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op donderdag 23 augustus vindt de…

Read More
web_2712wetesherbarium

Essentaksterfte in Den Haag

By | essentaksterfte | 2 Comments

In de gemeente Den Haag heeft de essentaksterfte over het algemeen nog niet tot problemen geleid. De Haag heeft als voordeel dat veel van onze bossen hoger en droger liggen waardoor er minder essen zijn aangeplant of zich spontaan hebben gevestigd. Ook in b.v. De Uithof en Madestein, waar veel…

Read More
schweg-met-tram-voorweb

Scheveningseweg: onze bedenkingen tegen de spoorvervanging naar college en gemeenteraad

By | Berichten, Scheveningseweg | 12 Comments

We ontdekten tal van tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en onzekerheden in de aanvraag voor de spoorvervanging van de Scheveningseweg. Het gevolg is da er meer bomen gerooid moeten worden dan nodig is.  Zie onze zienswijze, die we naar het college en de gemeenteraad hebben opgestuurd. De zienswijze is ondertekend door: Behoud Scheveningse…

Read More
provinciale-wegen

Brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat – provinciale wegen

By | Berichten, Provinciale wegen | 2 Comments

Het nieuws dat onze minister van Infrastructuur en Waterstaat de provinciale wegen met 50 miljoen veiliger wil maken, zal u niet zijn ontgaan: https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/ . Direct wordt al van “dodenwegen” gesproken, want vooral de bermbomen zouden de oorzaak zijn van de gevaren en dat impliceert onzalige kapplannen. De Bomenstichting Achterhoeken en Comité Matiging Kapbeleid…

Read More

Een korte video introductie

Ondersteun Haags Bomenbelang!