Berichten

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Koekamp

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Bomenstichting Den Haag en SOS Den Haag tegen het bestemmingsplan Koekamp. De Raad heeft het beroep gegrond verklaard voor zover het de horeca betreft. De Raad staat geen horeca van categorie 2 toe op de Koekamp. De Raad…
Berichten
Nieuwbouw bij Catshuis ten koste van historisch bomen
Berichten
Leiding door het Midden niet duurzaam voor bomen
Berichten
Mient – herinrichting kan veel beter
Berichten
Koekamp – bomen blijven voorlopig staan!
Berichten
Koekamp – onderbouwing kapvergunning schiet te kort
Berichten
Koekamp: bezwaar tegen kapvergunning en verzoek voorlopige voorziening
Berichten
Koekamp: we hebben beroep aangetekend bij de Raad van State
Berichten
Steun ons – Uw donatie kan onnodige kap verkomen!
Verkiezingen
Haags Groen Keurmerk – een tussenbalans tbv. nieuw college
Madurodam
Madurodam – uitbreiding mag van de gemeenteraad doorgaan
Koekamp
Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan
Berichten
Koekamp. Zienswijze BDH: stem niet in met bedreiging uiterst zeldzame boomweide
Koekamp
Koekamp: uiterst zeldzame boomweide met zeer oude zomereiken (de enige in Nederland) wordt bedreigd.
Paleisplein
Paleisplein – de 5 linden blijven staan
Algemeen bomennieuws
Vrijwilligers gezocht!
Algemeen bomennieuws
Kunst geïnspireerd door bomen
Algemeen bomennieuws
Herman’s praatje
Koekamp
Herinrichting Koekamp
Paleisplein
Herinrichting Paleisplein ten koste van vijf linden
Madurodam
Uitbreiding Madurodam
Populieren
Populierenkap
Algemeen bomennieuws
Nieuwe Bomennota 2019
Algemeen bomennieuws
Jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsvoornemen BDH
Massale bomenkap
Duurzaam bosbeheer – Urgenda Maatregel 7
Klimaat
Klimaatakkoord leunt onterecht teveel op biomassa
Algemeen bomennieuws
Oud-directeur SBB heeft zware kritiek op houtkap door SBB
Algemeen bomennieuws
Unieke verplanting van vier oude Haagse iepen
Scheveningseweg
Hoorzitting op bezwaar tegen spooraanleg en kapvergunning
Scheveningseweg
Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af
Scheveningseweg
De cultuurhistorische waarde van de bomen en heesters, en toekomstmogelijkheden van de Scheveningseweg.
Scheveningseweg
Uitspraak voorzieningenrechter: kap 9 bijzondere bomen opgeschort.
Bedreigingen voor bomen
Essentaksterfte in Den Haag
Scheveningseweg
Scheveningseweg: onze bedenkingen tegen de spoorvervanging naar college en gemeenteraad
Koekamp
Brief aan de raad over wijziging bestemming groenstrook Koekamp
Algemeen bomennieuws
Brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat – provinciale wegen
Scheveningseweg
Verzoek aan formateur: betrek de Scheveningseweg bij onderhandelingen
Algemeen bomennieuws
Presentatie Bomenstichting DH
Koekamp
Zienswijze BDH voorontwerpbestemmingsplan Koekamp
Scheveningseweg
Zienswijze BDH over kapaanvraag Scheveningseweg
Verkiezingen
PvdD en GL winnen “BEHOUD HAAGS GROEN KEURMERK”, Groep de Mos en SP krijgen een NOMINATIE
Algemeen bomennieuws
Bezwaar kapvergunning Monsterseweg 27
Verkiezingen
Definitieve stemmingentabel: wat heeft de partij van uw keuze met uw stem gedaan ?
Scheveningseweg
Scheveningseweg: oneens met de bomenkap? Laat het de gemeente weten!
Scheveningseweg
Iconisch beeld Scheveningseweg verdwijnt na 352 jaar
Verkiezingen
Hoe stemden de partijen over de Koekamp?
Bedreigingen voor bomen
Sophialaan: 3 monumentale kastanjes gerooid
Koekamp
Mail aan Cie Ruimte: stel besluitvorming uit, alternatieven met behoud van bomen zijn mogelijk
Koekamp
BDH wijst de wijzigingen van het plan Koekamp af
Koekamp
Plan Koekamp ingrijpender dan voorgesteld

Een korte video introductie

Ondersteun Haags Bomenbelang!