Madurodam

Veel te korte hoorzitting over kap 227 bomen bij Madurodam

De Bomenstichting Den Haag maakte samen met twee andere partijen bezwaar tegen de kapvergunning van 227 bomen op het terrein dat door Madurodam is geannexeerd. Maar tijd om het bezwaar toe te lichten was er niet. De Adviescommissie Bezwaarschriften had slechts drie kwartier uitgetrokken voor de hoorzitting.  Voor een ingewikkeld…
Algemeen bomennieuws
Palen in lege boomspiegels
Algemeen bomennieuws
Gezocht: vrijwilliger met juridische kennis en passie voor groen!
Berichten
Nieuw Vredenoord – uitspraak van de rechter: kap van 354 bomen mag voorlopig niet doorgaan
Algemeen bomennieuws
Meld lege boomspiegels!
Berichten
Monumentale Bankabeuk in zijn voortbestaan bedreigd
Berichten
Gavikavel heeft prachtig moerasbos en een nat rietland
Berichten
Twee kapvergunningen voor 38 resp. 227 bomen voor Madurodam
Berichten
Massale bomenkap op Nieuw Vredenoord in strijd met NNN-status
Berichten
De 31 vleugelnoten op het Mr de Bruinplein moeten blijven
Berichten
Omgevingsvisie
Berichten
Italiaanse buurt – herinrichting ten koste van mooie bomen; stukken ontbreken
Berichten
Landschapspark Madestein – herinrichting ten koste van te veel bomen
Berichten
Bomenstichting Den Haag kritisch over plannen voor Den Haag Zuidwest
Berichten
Aanbevelingen voor de raad en het nieuwe college om doelstellingen wél te halen
Berichten
Voor elke tuin een geschikte boom
Berichten
Haags groen is kind van de rekening in elk college
Berichten
10-puntenplan: Met bomen een beter leven
Berichten
Tram 16. Beroep ongegrond en verzoek om een voorlopige voorziening niet toegekend
Algemeen bomennieuws
Succesvolle Haagse bomenacties
Tram 16
Tram 16
Berichten
Tram 16 informatiebrochure
Koekamp
Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Koekamp
Berichten
Nieuwbouw bij Catshuis ten koste van historisch bomen
Berichten
Warmteleiding niet duurzaam voor bomen
Berichten
Wat is de warmtetransportleiding?
Berichten
Mient – herinrichting kan veel beter
Koekamp
Koekamp – beroep tegen kapvergunning grotendeels ongegrond – bomen gekapt
Koekamp
Koekamp – onderbouwing kapvergunning schiet te kort
Koekamp
Koekamp: bezwaar tegen kapvergunning en verzoek voorlopige voorziening
Koekamp
Koekamp: we hebben beroep aangetekend bij de Raad van State
Koekamp
Steun ons – Uw donatie kan onnodige kap verkomen!
Berichten
Haags Groen Keurmerk – een tussenbalans tbv. nieuw college
Berichten
Madurodam – uitbreiding mag van de gemeenteraad doorgaan
Koekamp
Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan
Koekamp
Koekamp. Zienswijze BDH: stem niet in met bedreiging uiterst zeldzame boomweide
Koekamp
Koekamp: uiterst zeldzame boomweide met zeer oude zomereiken (de enige in Nederland) wordt bedreigd.
Paleisplein
Paleisplein – de 5 linden blijven staan
Algemeen bomennieuws
Vrijwilligers gezocht!
Algemeen bomennieuws
Kunst geïnspireerd door bomen
Algemeen bomennieuws
Herman’s praatje
Koekamp
Herinrichting Koekamp
Paleisplein
Herinrichting Paleisplein ten koste van vijf linden
Berichten
Uitbreiding Madurodam
Populieren
Populierenkap
Algemeen bomennieuws
Nieuwe Bomennota 2019
Algemeen bomennieuws
Jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsvoornemen BDH
Massale bomenkap
Duurzaam bosbeheer – Urgenda Maatregel 7
Klimaat
Klimaatakkoord leunt onterecht teveel op biomassa
Algemeen bomennieuws
Oud-directeur SBB heeft zware kritiek op houtkap door SBB

Een korte video introductie

Ondersteun Haags Bomenbelang!
Word vrijwilliger!