Skip to main content
Categorie

Berichten

Succesvolle Haagse bomenacties

Door Algemeen bomennieuws 2 Comments

Onlangs werd bekend dat er als gevolg van een uitspraak van de Raad van State geen horeca op de Koekamp komt. Daardoor zal de rust aldaar niet nog meer worden verstoord dan de komende herstructurering toch al veroorzaakt, met voorzienbare schadelijke gevolgen voor het groen aldaar. Echter, de overige onderdelen…

Lees meer

Madurodam – tussenuitspraak

Door Madurodam Geen reacties

De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan, dat Madurodam de mogelijkheid geeft om uit te breiden (https://www.raadvanstate.nl/uitsp…/@126671/201907590-1-r3/). Met deze tussenuitspraak geeft de RvS via een zgn ‘bestuurlijke lus’ de gemeente de gelegenheid om de gemaakte fout te herstellen. De RvS heeft namelijk vastgesteld…

Lees meer

Nieuwbouw bij Catshuis ten koste van historisch bomen

Door Berichten Geen reacties

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw met bijbehorende voorzieningen, het tijdelijk aanleggen van parkeerplaatsen, paden, terras, kabels en leidingen en het tijdelijk demonteren van een prieel en de toegangspoort (zijde Johan de Wittlaan) op het terrein rondom het Catshuis, Adriaan Goekooplaan 10 tot…

Lees meer

Mient – herinrichting kan veel beter

Door Berichten 4 Comments

De herininrichting van de Mient voldoet niet aan de zgn ‘dubbele doelstelling’ (herinrichting met behoud van bomen), niet aan het coalitieakkoord (We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan).  De bomenbalans is niet sluitend en de beoogde ecologische verbindingszone is veel te smal om als zodanig te functioneren,…

Lees meer