Category

Berichten

Kunst geïnspireerd door bomen

By | Berichten | No Comments

Kunst geïnspireerd door bomen      Denkend aan Holland  zie ik breede rivieren  traag door oneindig  laagland gaan,  rijen ondenkbaar  ijle populieren  als hoge pluimen  aan de einder staan    Herinnering aan Holland, H. Marsman, 1936    Als in maart felle wind gaat komen, komt er veel fruit aan de bomen  weerspreuk   …

Read More

Herman’s praatje

By | Berichten | No Comments

Herman’s praatje   In deze rubriek laten we Herman Poelsma aan het woord over bomen in de stad.   Herman werkte jarenlang bij de Groenafdeling van de gemeente en was daarna docent op de Land- en tuinbouwschool. Hij adviseert namens de BDH particulieren bij problemen met bomen in hun tuin.   Kleurrijke bomen  Het voorjaar is daar en al het groen begint weer…

Read More

Herinrichting Koekamp

By | Berichten | No Comments

  Herinrichting Koekamp  In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt grondig aangepakt om de omgeving van de stadsentree Den…

Read More

Uitbreiding Madurodam

By | Berichten | No Comments

Uitbreiding Madurodam    In september 2015 maakte Madurodam bekend te willen uitbreiden in de Scheveningse Bosjes. Het miniatuurpark wil vooral overdekte attracties bouwen om minder weersafhankelijk te zijn en meer bezoekers te trekken. Dit leidde direct tot groot protest. De (sociale) media stonden bol van de verontwaardigde en boze reacties….

Read More

Populierenkap

By | Berichten | No Comments

Populierenkap    In het kader van het populierenvervangingsplan van de gemeente Den Haag zullen er dit jaar en in 2020 ruim tweeduizend populieren worden gekapt. Deze nieuwe kapronde volgt op de kap van meer dan 800 populieren in 2016, die bij veel Hagenaren tot grote ontsteltenis heeft geleid. Er waren vele…

Read More

Nieuwe Bomennota 2019

By | Berichten | No Comments

Nieuwe Bomennota 2019    Dit jaar zal de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag het licht zien. De bomennota bestaat naast de meer algemene Agenda Groen voor de stad (2016) en schetst kaders voor beleid ten aanzien van het boombeheer. De vorige nota dateert van 2008.     In de…

Read More

Jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsvoornemen BDH

By | Berichten | No Comments

Jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsvoornemen BDH    Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is de Bomenstichting Den Haag verplicht het jaarverslag, alsmede het financieel jaarverslag en beleidsvoornemen openbaar te maken. De verslagen kunt u vinden op de website (https://www.bomenstichtingdenhaag.nl/). In het verslag komen de verschillende kwesties aan de orde waar de stichting bij betrokken…

Read More