Zie voor de vele uiteenlopende Activiteiten van BDH de jaarverslagen in de rubriek ANBI-stukken. Hieronder worden enkele belangrijke voorbeelden vermeld.

Overleg met de gemeente en inspraak bij de gemeenteraad

Onder andere over:

 • Bestemmingsplannen met grote gevolgen voor bomen, zoals de plannen voor
  • uitbreiding van Madurodam en
  • het herstructureren van de Koekamp
 • Herstructureringsplannen voor pleinen en straten met grote gevolgen voor bomen, zoals de plannen voor een deel van de Laan van Meerdervoort en voor het Paleisplein en de Mient
 • Regulering van het uitlaten van honden en mountainbiken op landgoederen en parken

Bezwaar en beroep

 • Bouw van de parkeergarage onder het Tournooiveld op een zodanige wijze dat daarvoor 7 monumentale kastanjes moesten worden gekapt
 • Herstructurering van een deel van de Laan van Meerdervoort, waarbij veel bomen dreigden te sneuvelen i.v.m. de aanleg van parkeerplaatsen
 • Eerste fase van het vervangingsplan Populieren, dat met grootschalige kap gepaard gaat
 • Bestemmingsplan voor uitbreiding van Madurodam
 • Bestemmingsplan en kapvergunnningen voor herstructurering Koekamp

Advisering van en samenwerking met bewoners en bewonersorganisaties

Voorbeeld: Laan van Meerdervoort, de Mient, Tram 16, plaatsen ondergrondse ORAC’s
De Bomenstichting DH heeft de bewoners en hun advocaat bijgestaan bij hun verzet tegen de kap van de bomen.