Zie voor de vele uiteenlopende Activiteiten van BDH de jaarverslagen in de rubriek ANBI-stukken. Hieronder worden enkele belangrijke voorbeelden vermeld.

Overleg met de gemeente en inspraak bij de gemeenteraad

Onder andere over:

 • Bestemmingsplannen met grote gevolgen voor bomen, zoals de plannen voor
  • uitbreiding van Madurodam en
  • het herstructureren van de Koekamp
 • Herstructureringsplannen voor pleinen en straten met grote gevolgen voor bomen, zoals de plannen voor een deel van de Laan van Meerdervoort en voor het Paleisplein en de Mient
 • Regulering van het uitlaten van honden en mountainbiken op landgoederen en parken

Bezwaar en beroep

 • Bouw van de parkeergarage onder het Tournooiveld op een zodanige wijze dat daarvoor 7 monumentale kastanjes moesten worden gekapt
 • Herstructurering van een deel van de Laan van Meerdervoort, waarbij veel bomen dreigden te sneuvelen i.v.m. de aanleg van parkeerplaatsen
 • Eerste fase van het vervangingsplan Populieren, dat met grootschalige kap gepaard gaat
 • Bestemmingsplan voor uitbreiding van Madurodam
 • Bestemmingsplan en kapvergunnningen voor herstructurering Koekamp

Advisering van en samenwerking met bewoners en bewonersorganisaties

Voorbeeld: Laan van Meerdervoort
De Bomenstichting heeft de bewoners en hun advocaat bijgestaan bij hun verzet tegen de kap van de bomen, die onderdeel uitmaken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

Overleg met ministeries over verbetering OmgevingsLoket Online (OLO)

Bij de aanvraag van  een kapvergunning moet de aanvrager postcode en huisnummer opgeven. Bij het opzetten van het  OLO heeft het betrokken ministerie er helaas geen rekening mee gehouden dat bomen op openbaar terrein niet vallen onder een postcode en huisnummer. Daarom kunnen locaties van bomen op openbaar terrein niet worden beschreven in (de bekendmaking van) de aanvraag.