Bomen zijn een onmisbare schakel voor het leven op aarde, en dus onmisbaar voor mensen, dieren en planten. Bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Bomen staan voor duurzaamheid.

Verfraaiing
Bomen verfraaien straten, parken, plantsoenen en particuliere tuinen. Bomen dragen bij aan het verbeteren van onze gezondheid en ons leefklimaat. Ze verbeteren de luchtkwaliteit, geven schaduw, fungeren als windvang (bijvoorbeeld rond sportvelden).

Klimaat
Bomen spelen ook een rol bij de gevolgen van klimaatverandering: ze geven verkoeling in de zomer in de stedelijke omgeving en zorgen voor verdamping van grondwater bij wateroverlast. Bomen nodigen uit tot recreëren.

Betekenis
Bomen spreken tot de verbeelding: door hun hoogte en de ouderdom, die ze kunnen bereiken. Oude parken weerspiegelen de rijkdom van natuur- en cultuurhistorische waarden.

Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid. Bomen dragen bij aan inspiratie voor kunstenaars.

Ecologische functies
Ook in de verstedelijkte omgeving spelen bomen een belangrijke rol voor insecten (bijv. bijen, vlinders). Bomen bieden nestgelegenheid voor vogels, en dienen als geleiding van vleermuizen. Ze vormen een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen, schimmels. Bomen leveren vruchten (voor mens en dier).

Op bomen leven veel meer insecten dan op andere planten. Dit heeft te maken met de vorm van de boom en z’n grootte en structuur, die veel verschillende voedselplekken oplevert. Daarnaast staan bomen lange tijd op dezelfde plek, onder natuurlijke omstandigheden wel 100 jaar of meer. Bomen zijn daarmee voor insecten een voorspelbare voedselbron. Ze hoeven niet lang naar voedsel te zoeken.

Sommige insecten hebben zich gespecialiseerd in het eten van bladeren, naalden, knoppen of zaden, andere hebben hun levenswijze aangepast aan dikke, of juist aan dunne stamdelen, twijgen of bladstelen.

Een boom biedt behalve een variatie aan voedsel ook een variatie aan microklimaten: van zonnig tot schaduwrijk. Daarnaast leven bomen lang en bieden de permanente bovengrondse delen een grote zekerheid van voedsel, en gunstige mogelijkheden om te schuilen of te overwinteren.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van bomen en natuurgebieden biedt werkgelegenheid.

Kwaliteit van de leefomgeving
Kortom, bomen dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, aan de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat van onze stad. Meer bomen bieden meer waarde voor onze stad.

Gebruik, beleid en beheer dienen er op gericht te zijn dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een groene, gezonde en fraaie leefomgeving.

Dat geldt ook voor onze stad.

Wereldwijd zijn er zorgen over de grootschalige houtkap. Demissionair minister Schouten wil met haar Bossenstrategie in 10 jaar tijd 37.000 ha extra bos en bomen planten. De EU wil 2 miljard extra bomen planten. De provincie Zuid-Holland erkent het belang van bossen en bomen.  Het areaal bos in de provincie Zuid-Holland is echter bijzonder klein: slechts 3%. De provincie heeft helaas geen budget voor uitbreiding van het areaal bos en bomen.

Meer info over bomen?
Meer informatie over bomen vindt u elders op deze website, bij de landelijke Bomenstichting en bij de Bomenbieb.

Over bomen in Den Haag zijn verschillende boeken beschikbaar.