Tag

Tournooiveld

Tournooiveld

Bezwaar Bomenstichting tegen parkeergarage Tournooiveld

Naar aanleiding van het bezwaar van de Bomenstichting tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage onder het Tournooiveld heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften de Bomenstichting uitgenodigd voor een hoorzitting. De Bomenstichting heeft haar bezwaar nader toegelicht met de kernkwaliteiten van het Tournooiveld als uitgangspunt. (meer…)
14 maart 2015
Monumentale bomenTournooiveld

De kastanjes op het Tournooiveld

Kunnen de kastanjes op het Tournooiveld blijven staan? De kapvergunningen voor de 5 kastanjes en 3 linden zijn aangevraagd op 9 oktober 2014. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld. Het Advies van de Welstands- en Monumentencommissie heeft het plan afgekeurd (20-08-2014), mede vanwege de bomen:   (meer…)
21 augustus 2014
Monumentale bomenTournooiveld

Tournooiveld en parkeergarage

De Bomenstichting Den Haag heeft ingesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenhof. Er zijn grote zorgen over de gevolgen van  aanleg van een parkeergarage voor monumentale bomen op het Lange Voorhout en eventueel de Lange Vijverberg. Werkzaamheden dicht bij de monumentale linden op het Lange Voorhout kunnen wortels beschadigen.…
24 juni 2014