Boomkap voorkomen?
Bomen vormen een essentieel deel van onze leefomgeving, zowel voor het klimaat, onze de gezondheid als ons welbevinden. Daarom ontstaan er vaak levendige (verhitte) discussies bij (dreigende) kap van bomen. Bomen kunnen worden gekapt of gesnoeid voor verschillende doeleinden, zoals een goede ontwikkeling of bestrijding van ziekten, maar ook omdat ze plaats moeten maken voor nieuwe bouwwerken en wegen of voor herinrichting van gebieden.

Algemene plaatselijke verordening (APV)
Vaak zal het kapverbod van de Haagse Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing zijn: een boom mag niet zonder vergunning worden gekapt. Maar bij deze vergunningsverlening zijn kanttekeningen te plaatsen (zie kader).
Voor een goede afweging van belangen heeft de gemeente een belangenafwegingsformulier (BAF) gemaakt. Hierin staan de gegevens van de boom/bomen, de waarden en de mate van overlast, die men kan ondervinden. Het is van belang om de mate van overlast zo scherp mogelijk te beschrijven. In de Toelichting staan de criteria nader omschreven.

Acties
Bent u het niet eens met de voorgenomen kap van een boom bij u in de buurt? U kunt een aantal acties ondernemen (zie het menu rechts / onder) om dreigende kap te voorkomen. Zoek daarbij samenwerking met buren en/of andere belanghebbenden.

Gevaarlijke situaties
De gemeente haalt bomen weg die voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen. Ziet u een zwakke of onveilige boom? Meld dit dan aan de gemeente.  Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

  • omschrijving van de zwakke of onveilige boom
  • de plek waar de boom staat
  • eventueel foto’s van de boom.
‘Als het echt niet anders kan’
In het coalitieakkoord dat de basis vormt voor het huidige en het vorige college van Burgemeester en Wethouders staat het voornemen dat er alleen gekapt wordt als het echt niet anders kan. De toepassing van dat criterium bleek inmiddels in de praktijk nog wel eens soepel, omdat de focus bij vormgeving van gemeentelijke projecten in de leefomgeving vaak bijna volledig ligt op het snel realiseren van wegen of gebouwen.