Categorie

Tournooiveld

Tournooiveld

Verzoek om handhaving kapvergunningen en afspraak Tournooiveld

De Bomenstichting Den Haag (BDH) heeft het College van B&W van de gemeente Den Haag gevraagd om handhavend op te treden. De Ontwikkelcombinatie PTV heeft onder het Tournooiveld een parkeergarage gebouwd waarvoor 5 prachtige kastanjes gekapt moesten worden en 3 fraaie lindebomen verplant zijn om ze na het gereed komen van de…
11 juni 2017
Tournooiveld

Twee minuten-debat Tournooiveld.

Tijdens de vergadering van Commissie Leefomgeving (2 februari 2017) werd duidelijk dat wethouder Revis niet van plan was zich te houden aan de voorwaarden van de 2 kapvergunningen om 5 kastanjes te rooien resp. 3 linden terug te planten. Er komen 4 bomen resp. 1 boom terug. Omdat er 3…
5 februari 2017
Tournooiveld

Tweeminuten debat over het Tournooiveld

Aanstaande woensdag 2 februari om 9:00 uur buigt de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad zich over de vergroening van het Tournooiveld en de beantwoording van Schriftelijke Vragen van de PvdD inzake Dreigende beschadiging en verdwenen bomen Lange Voorhout en Tournooiveld. Deze kastanjes op de foto moesten wijken voor de parkeergarage.…
26 januari 2017
Tournooiveld

Bezwaar Bomenstichting tegen parkeergarage Tournooiveld

Naar aanleiding van het bezwaar van de Bomenstichting tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage onder het Tournooiveld heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften de Bomenstichting uitgenodigd voor een hoorzitting. De Bomenstichting heeft haar bezwaar nader toegelicht met de kernkwaliteiten van het Tournooiveld als uitgangspunt. (meer…)
14 maart 2015
Monumentale bomenTournooiveld

De kastanjes op het Tournooiveld

Kunnen de kastanjes op het Tournooiveld blijven staan? De kapvergunningen voor de 5 kastanjes en 3 linden zijn aangevraagd op 9 oktober 2014. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld. Het Advies van de Welstands- en Monumentencommissie heeft het plan afgekeurd (20-08-2014), mede vanwege de bomen:   (meer…)
21 augustus 2014
Monumentale bomenTournooiveld

Tournooiveld en parkeergarage

De Bomenstichting Den Haag heeft ingesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenhof. Er zijn grote zorgen over de gevolgen van  aanleg van een parkeergarage voor monumentale bomen op het Lange Voorhout en eventueel de Lange Vijverberg. Werkzaamheden dicht bij de monumentale linden op het Lange Voorhout kunnen wortels beschadigen.…
24 juni 2014