Markeringen
In Den Haag worden door verschillende gemeentelijke afdelingen markeringen op bomen gebruikt om specifieke bomen herkenbaar te maken voor diverse doeleinden, waaronder het kappen of snoeien. Als uit een markering op de boom die op openbaar terrein staat (straatboom) dan wel uit andere omstandigheden blijkt dat deze gekapt gaat worden, kunt u informatie bij de gemeente inwinnen. Of kijk dan eerst of er voor de boom een kapvergunning is aangevraagd of zelfs al verleend.

Check ‘Bomen in je buurt’ of berichten over uw buurt

Op onze website via ‘Bomen in je buurt’ en op de website van de overheid kunt u bij berichten over uw buurt controleren of er voor de boom een kapvergunning is aangevraagd of verleend. U moet dan het trefwoord ‘kapvergunning’ in het trefwoorden-zoekvenster invullen, en de relevante postcode. Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid om u te abonneren op berichten over kapvergunningen in uw buurt, kunt u natuurlijk de ontvangen berichten checken.

Direct vragen en nagaan
Ook kunt u natuurlijk vragen aan de grondeigenaar, terreinbeheerder of aannemer of er een kapvergunning is aangevraagd of verleend.

Communiceren
Als een kapvergunning is aangevraagd maar nog niet verleend, kunt u nog verder met de gemeentelijke groenbeheerder, raadsleden of eventueel ook de betrokken wethouder(s) in overleg proberen te komen over alternatieven. Bij de publicatie van de aanvraag zijn geen stukken gevoegd. U kunt de stukken (de aanvraag zelf, met situatieschets en foto’s, of een BEA) opvragen door een formulier in te vullen: Den Haag – Bijlagen bekendmaking omgevingsvergunning opvragen. Ook kunt u wellicht samen met anderen publiciteit zoeken en verdere acties voeren voor behoud van de boom. Dit geldt natuurlijk vooral als het een straatboom is. Zie hiervoor ook de info op de website van de landelijke Bomenstichting.

Handhavingsverzoek
Als er niets te vinden is over een kapvergunning of een aanvraag daarvoor en ook niet een uitzonderingsgeval aan de orde is, terwijl de boom wel voldoet aan de definitie van houtopstand uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), kunt u verzoeken om handhaving van het verbod om zonder vergunning te kappen. Hetzelfde geldt natuurlijk als men al vooruitlopend op het besluit van de gemeente over een wél ingediende aanvraag zou willen gaan kappen.