Tag

Bosjes van Poot

Ander bomennieuwsBerichten

Kaart groen erfgoed – een schat aan informatie

De Kaart groen erfgoed bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek (1938-1942). Met de Kaart groen erfgoed ziet u welke oude boskernen er in Den Haag te vinden zijn: de Bosjes van Poot…
2 juli 2016
Berichten

Honden

De Bomenstichting beveelt aan om bomen beter te beschermen en alternatieve uitrengebieden voor honden aan te bieden. Dat is uiteindelijk goedkoper dan de vervanging van de aangetaste bomen. Natura2000–gebieden zoals Ockenburgh en Westduinpark inclusief Bosjes van Poot zijn te kwetsbaar om als hondenuitrengebied te fungeren.
24 juni 2014
Berichten

Eeuwenoude eikenstoven in de Bosjes van Poot

Deze oude eikenstoven op een wal langs de Laan van Poot vertegenwoordigen natuur- en cultuurhistorische waarden. De stoven zijn ontstaan door de hakhoutcultuur, waarbij de stam werd afgezet. Op het beboste terrein van Houtrust – zoals de Bosjes van Poot vroeger heetten – stond een boerenhoeve, zoals te zien op…
31 januari 2014