Tag

Populier

Populieren

Populierenkap

In het kader van het populierenvervangingsplan van de gemeente Den Haag zullen er dit jaar en in 2020 ruim tweeduizend populieren worden gekapt. Deze nieuwe kapronde volgt op de kap van meer dan 800 populieren in 2016, die bij veel Hagenaren tot grote ontsteltenis heeft geleid. Er waren vele protesten; organisaties…
22 april 2019
Populieren

Raad van State kritisch, maar staat kap populieren toe

Bomenstichting Den Haag verloor donderdag 6 oktober jl.  een kort geding over de kap van Haagse populieren. De Stichting probeerde de kap tegen te houden omdat er nog geen definitieve uitspraak is in hoger beroep. De Raad van State legt de kap niet stil, maar is wel kritisch over beoordelingsmethode…
31 oktober 2016
Populieren

Unieke populier park Maurits de Brauwweg toch gerooid

De Bomenstichting Den Haag heeft er telkens voor gepleit deze markante populier te sparen. De boom was meerstammig en leunde met een zware arm op een nabij staande eik. Nergens in Den Haag is zo’n fraaie populier, bijzonder vanwege de combinatie met een eik, te vinden. Het groengebied aan de…
17 augustus 2016
Populieren

De gemeente mag van de rechter populieren kappen

De rechter heeft het beroep van de Bomenstichting DH ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. De gemeente laat er geen gras over groeien: aanstaande maandag 25 juli begint de kap op de hoek van de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan. (meer…)
22 juli 2016
Populieren

Populieren geridderd vanwege jarenlange bewezen diensten

Vele vrijwilligers hebben geholpen om de populieren langs de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen een lintje te geven. De populieren zijn rond de 70 jaar. Al die jaren zorgden ze voor schone lucht (langs de drukke verkeersader), boden ze schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel (insecten) aan vogels, dienden ze…
22 mei 2016
Populieren

De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de rechter.

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft de bezwaren van de Bomenstichting Den Haag tegen de kap van populieren ongegrond verklaard. De Adviescommissie bezwaarschriften had hiertoe geadviseerd. De Bomenstichting Den Haag vindt echter dat het college het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De beoordelingsmethode waarmee het…
22 mei 2016