Tag

Populier

BerichtenPopulieren

Populieren: de Bomenstichting Den Haag tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechter

De Bomenstichting Den Haag keurt de methoden om de populieren te beoordelen en een vervangingstermijn vast te stellen af (zie het Populierenvervangingsplan en de second opinion). We voelen ons gesteund door Vijf voor Twaalf: behoud populieren in Den Haag, Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark en vele andere groepen en particulieren,…
29 augustus 2016
BerichtenPopulieren

Populieren geridderd vanwege jarenlange bewezen diensten

Vele vrijwilligers hebben geholpen om de populieren langs de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen een lintje te geven. De populieren zijn rond de 70 jaar. Al die jaren zorgden ze voor schone lucht (langs de drukke verkeersader), boden ze schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel (insecten) aan vogels, dienden ze…
22 mei 2016
Berichten

De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de rechter.

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft de bezwaren van de Bomenstichting Den Haag tegen de kap van populieren ongegrond verklaard. De Adviescommissie bezwaarschriften had hiertoe geadviseerd. De Bomenstichting Den Haag vindt echter dat het college het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De beoordelingsmethode waarmee het…
22 mei 2016