Tag

2016

Algemeen bomennieuws

Twintig bomen aan de valkenboskade krijgen naambordjes

Op initiatief van Janneke Trapman, wonend in de Heesterbuurt, zijn op diverse plekken aan het hekwerk van de Valkenboskade de eerste negen bordjes bevestigd met de benamingen van bomen, zoals eik, berk, treurwilg enz.. De komende tijd komen daar nog elf bordjes bij. Het project is financieel mogelijk gemaakt door…
30 augustus 2016
Klimaat

Tandje erbij in de strijd voor het klimaat

  Met een fietsparade onder dit motto laten diverse organisaties op 8 september a.s. het gemeentebestuur van Den Haag zien hoe breed de roep om serieuze oplossingen voor het klimaatprobleem in de stad klinkt. Donderdag 8 september van 18:00 – 19:30 uur. Start Malieveld.Zo’n bundeling van krachten uit allerlei hoeken…
23 augustus 2016
Populieren

Unieke populier park Maurits de Brauwweg toch gerooid

De Bomenstichting Den Haag heeft er telkens voor gepleit deze markante populier te sparen. De boom was meerstammig en leunde met een zware arm op een nabij staande eik. Nergens in Den Haag is zo’n fraaie populier, bijzonder vanwege de combinatie met een eik, te vinden. Het groengebied aan de…
17 augustus 2016
Populieren

De gemeente mag van de rechter populieren kappen

De rechter heeft het beroep van de Bomenstichting DH ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. De gemeente laat er geen gras over groeien: aanstaande maandag 25 juli begint de kap op de hoek van de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan. (meer…)
22 juli 2016
Algemeen bomennieuws

Kaart groen erfgoed – een schat aan informatie

De Kaart groen erfgoed bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek (1938-1942). Met de Kaart groen erfgoed ziet u welke oude boskernen er in Den Haag te vinden zijn: de Bosjes van Poot…
2 juli 2016
Populieren

Populieren geridderd vanwege jarenlange bewezen diensten

Vele vrijwilligers hebben geholpen om de populieren langs de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen een lintje te geven. De populieren zijn rond de 70 jaar. Al die jaren zorgden ze voor schone lucht (langs de drukke verkeersader), boden ze schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel (insecten) aan vogels, dienden ze…
22 mei 2016