Tag

Revis

Koekamp

Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Sterker nog alle bewonersorganisaties en belanghebbende organisaties hebben bezwaren tegen de plannen, omdat de beschermingsregimes en al hun…
23 juli 2019
Koekamp

Brief aan de raad over wijziging bestemming groenstrook Koekamp

SOS Den Haag en BDH schreven deze brief aan de gemeenteraad met verzoek niet in te stemmen met het overhevelen van de groenstrook van de Koekamp naar het bestemmingsplan Den Haag Centraal evenmin om de bestemming te wijzigen van 'groen' naar 'verkeer-straat'. Het is een onomkeerbare stap. Met deze wijzigingen wil het…
13 juni 2018
Verkiezingen

Hoe stemden de partijen over de Koekamp?

We hebben het stemgedrag van alle fracties van de gemeenteraad van 25 januari 2018 weer in de tabel gezet. Het raadsvoorstel met het voorlopige ontwerp voor de Koekamp was het meest besproken agendapunt. De demonstratie op de Koekamp op zaterdag 20 januari was goed bezocht en de pers heeft er…
1 februari 2018
Koekamp

BDH wijst de wijzigingen van het plan Koekamp af

De wijzigingen van Wethouder Revis in het plan voor de Koekamp zijn geen verbetering (zie de reactie van BDH op de beantwoording van de schriftelijke vragen). Immers nog steeds wordt de watergang verlegd ten koste van oude, markante bomen van het Hertenkamp, nog steeds gaat er een extra fietspad door het Parkje…
19 januari 2018
Tournooiveld

Verzoek om handhaving kapvergunningen en afspraak Tournooiveld

De Bomenstichting Den Haag (BDH) heeft het College van B&W van de gemeente Den Haag gevraagd om handhavend op te treden. De Ontwikkelcombinatie PTV heeft onder het Tournooiveld een parkeergarage gebouwd waarvoor 5 prachtige kastanjes gekapt moesten worden en 3 fraaie lindebomen verplant zijn om ze na het gereed komen van de…
11 juni 2017
Madurodam

Oproep aan Boudewijn Revis en Karsten Klein

Beste Boudewijn Revis en Karsten Klein, Als lid van de klankbordgroep Madurodam, heb ik namens de Bomenstichting Den Haag telkenmale gepleit om creatieve alternatieven te bedenken voor Madurodam om maar te voldoen aan de randvoorwaarden, die jullie in je brief hebt opgeschreven (RIS294728, 8 juli 2016). Kijk en leer van…
22 februari 2017
Tournooiveld

Twee minuten-debat Tournooiveld.

Tijdens de vergadering van Commissie Leefomgeving (2 februari 2017) werd duidelijk dat wethouder Revis niet van plan was zich te houden aan de voorwaarden van de 2 kapvergunningen om 5 kastanjes te rooien resp. 3 linden terug te planten. Er komen 4 bomen resp. 1 boom terug. Omdat er 3…
5 februari 2017