Tag

2018

Scheveningseweg

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af

Het gevolg van deze uitspraak  over de vergunning om het spoor te vervangen is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld. De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. Er is - volgens…
24 augustus 2018
Scheveningseweg

Uitspraak voorzieningenrechter: kap 9 bijzondere bomen opgeschort.

De rechter heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening voor de kapvergunning van 130 bomen langs de Scheveningseweg. De rechter heeft de vergunning voor de spoorvervanging buiten beschouwing gelaten, hoewel hij zich tijdens de zitting zei te realiseren dat beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op donderdag 23 augustus vindt de…
9 augustus 2018
Bedreigingen voor bomen

Essentaksterfte in Den Haag

In de gemeente Den Haag heeft de essentaksterfte over het algemeen nog niet tot problemen geleid. De Haag heeft als voordeel dat veel van onze bossen hoger en droger liggen waardoor er minder essen zijn aangeplant of zich spontaan hebben gevestigd. Ook in b.v. De Uithof en Madestein, waar veel…
23 juli 2018
Koekamp

Brief aan de raad over wijziging bestemming groenstrook Koekamp

SOS Den Haag en BDH schreven deze brief aan de gemeenteraad met verzoek niet in te stemmen met het overhevelen van de groenstrook van de Koekamp naar het bestemmingsplan Den Haag Centraal evenmin om de bestemming te wijzigen van 'groen' naar 'verkeer-straat'. Het is een onomkeerbare stap. Met deze wijzigingen wil het…
13 juni 2018
Algemeen bomennieuws

Brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat – provinciale wegen

Het nieuws dat onze minister van Infrastructuur en Waterstaat de provinciale wegen met 50 miljoen veiliger wil maken, zal u niet zijn ontgaan: https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/ . Direct wordt al van “dodenwegen” gesproken, want vooral de bermbomen zouden de oorzaak zijn van de gevaren en dat impliceert onzalige kapplannen. De Bomenstichting Achterhoeken en Comité Matiging Kapbeleid…
5 mei 2018
Algemeen bomennieuws

Presentatie Bomenstichting DH

De Bomenstichting Den Haag heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een presentatie gegeven over de rol van bomen in een klimaatbestendige stad. Wordt de waarde van een boom nu nog bepaald door kosten en afschrijving, in de toekomst zullen de zgn ecosysteemdiensten van een boom en de daarmee…
19 maart 2018
Koekamp

Zienswijze BDH voorontwerpbestemmingsplan Koekamp

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in 3 deelgebieden de bestemmingen te wijzigen. Het maakt o.a. de weg vrij om van dit deel van de Koekamp in de toekomst een commercieel uit te baten terrein te maken met grote vrijheden voor bebouwing en aantasting van de rust, natuur- en…
19 maart 2018