Uw bijdrage is zeer welkom.

Heeft u geen tijd om ons daadwerkelijk te ondersteunen, maar wilt u toch iets doen voor de Haagse bomen? Dat kan: donaties zijn zeer welkom! Via bijgaand donatieformulier kunt u de Bomenstichting Den Haag financieel ondersteunen.

Naast een eenmalige donatie kunt u ons ook periodiek steunen, bijv. op kwartaal- of jaarbasis.

Ook kunt u een specifiek doel steunen, bijvoorbeeld een donatie aan een specifiek project of aan een werkgebied.

Tevens kunt u een directe overboeking doen naar onze bankrekening:

NL29 INGB 0007 3521 95 t.n.v. Bomenstichting Den Haag.

Stadsdeelvertegenwoordiger worden? Neem contact op!

Schenken of nalaten?

anbi_logoDe Bomenstichting Den Haag heeft ANBI status verkregen; wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Donatieformulier (via iDeal of Credit Card)

Bedrag