Bomen in je buurt

Het kaartje van Bomen in je buurt toont het actuele overzicht van aanvragen, verleningen en weigeringen van kapvergunningen.

Zo wordt eenvoudig duidelijk waar aanvragen voor kapvergunningen lopen, welke verleend zijn en bij welke er nog ruimte is om bezwaar te maken.

Bomenstichting Den Haag steunt dit initiatief van harte, en is blij dat langs deze weg de actuele Haagse situatie tav. bomenkap goed inzichtelijk wordt gemaakt voor de bevolking.

 

Website van de overheid

Op de website van de overheid kunt u bij berichten over uw buurt die zijn verschenen controleren of er voor de boom een kapvergunning is aangevraagd of verleend.