Tag

Monumentale bomen

Bedreigingen voor bomenMonumentale bomen

Sophialaan: 3 monumentale kastanjes gerooid

De laatste dagen is er commotie ontstaan omdat drie monumentale kastanjes (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') staande aan de Sophialaan zijn gerooid. De commotie is begrijpelijk omdat de Sophialaan vanwege de dubbele rij monumentale kastanjes een majestueus beeld vormt. Schitterend. De gemeente Den Haag en de Adviesraad Monumentale Bomen houden deze bomen al een…
24 januari 2018
Koekamp

Plan Koekamp ingrijpender dan voorgesteld

Omdat de gemeente onduidelijke tekeningen heeft gepresenteerd hebben wij deze animatie gemaakt: de huidige situatie (Google) en de toekomst (tekening uit de Leidraad stadentrees). We hopen dat u nu beter ziet wat de gemeente en SBB van plan zijn. Een onzalig plan, in strijd met alle beschermende regels die voor…
8 januari 2018
Koekamp

Voorlopig ontwerp Koekamp is strijdig met Acte van Redemptie.

Dit is de zienswijze van de Bomenstichting Den Haag over het Voorlopig Ontwerp van de Koekamp en de overkluizing over de Utrechtsebaan. We hebben ingesproken in de Commissie Ruimte op 13-12-2017. Heel oude bomen, die de tweede wereld oorlog overleefden, worden gekapt en monumentale bomen dreigen verloren te gaan. De…
11 december 2017
Bedreigingen voor bomenMonumentale bomenScheveningseweg

Scheveningseweg: er kunnen veel meer bomen blijven staan dan de gemeente heeft berekend

Het is aantoonbaar onjuist dat alle kastanjes aan de Scheveningseweg ziek zijn en daarom moeten worden gerooid, zoals de gemeente beweert. Het advies hierover van deskundige Jorn Copijn heeft de gemeente in haar standpunt (RIS2 97275, dd. 27-06-2017) terzijde geschoven. Een onderbouwing voor dit terzijde schuiven geeft de wethouder helaas…
12 september 2017
Veenkade en Toussaintkade

Wethouder Revis houdt vast aan besluit van het rooien van kastanjes, ondanks het feit dat zijn argumenten zijn weerlegd

Alle partijen willen dat kastanjes in het straatbeeld van Den Haag behouden blijven. De gemeente heeft toegezegd de dubbele doelstelling te hanteren: herstel van de kademuren met behoud van bomen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op dit moment niet is uitgesloten dat een gelijkwaardig alternatief mogelijk is waarbij de bomen…
13 september 2015
Tournooiveld

Bezwaar Bomenstichting tegen parkeergarage Tournooiveld

Naar aanleiding van het bezwaar van de Bomenstichting tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage onder het Tournooiveld heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften de Bomenstichting uitgenodigd voor een hoorzitting. De Bomenstichting heeft haar bezwaar nader toegelicht met de kernkwaliteiten van het Tournooiveld als uitgangspunt. (meer…)
14 maart 2015