Het Collegebesluit over het Handboek Openbare Ruimte (RIS268741, 2013) bevat allerhande technische eisen voor de inrichting van de openbare ruimte, waartoe ook de bomen horen.

Interessant is het hoofdstuk over boombeschermende maatregelen, waar in een stappenplan is opgenomen met als doel om onnodig kappen van en schades aan bomen te voorkomen.

Allerhande praktische informatie is te vinden over ontwerpeisen, afstanden van bomen tot kabels, leidingen, lichtmasten, trottoirband en gevels. Afstanden tussen bomen onderling. Er staan voorschriften over het werken bij bomen, onder andere over  grondwaterstandverlagingen en -verhogingen bij bouwwerkzaamheden.

Het Handboek (deel 3) met dit soort technische eisen ten behoeve van de inrichting van en werken in de openbare ruimte is in te zien.

> Bekijk het Handboek op de website van de gemeente
> Bekijk het digitale Handboek op Kaart via ArcGIS