Categorie

Koekamp

Koekamp

Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Sterker nog alle bewonersorganisaties en belanghebbende organisaties hebben bezwaren tegen de plannen, omdat de beschermingsregimes en al hun…
23 juli 2019
Koekamp

Herinrichting Koekamp

De Koekamp in 1917, Foto uit het archief van de Nederlandsche Rotogravure-Maatschappij, Leiden, Collectie Haags  Gemeentearchief In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt…
23 april 2019
Koekamp

Brief aan de raad over wijziging bestemming groenstrook Koekamp

SOS Den Haag en BDH schreven deze brief aan de gemeenteraad met verzoek niet in te stemmen met het overhevelen van de groenstrook van de Koekamp naar het bestemmingsplan Den Haag Centraal evenmin om de bestemming te wijzigen van 'groen' naar 'verkeer-straat'. Het is een onomkeerbare stap. Met deze wijzigingen wil het…
13 juni 2018
Koekamp

Zienswijze BDH voorontwerpbestemmingsplan Koekamp

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in 3 deelgebieden de bestemmingen te wijzigen. Het maakt o.a. de weg vrij om van dit deel van de Koekamp in de toekomst een commercieel uit te baten terrein te maken met grote vrijheden voor bebouwing en aantasting van de rust, natuur- en…
19 maart 2018
Koekamp

BDH wijst de wijzigingen van het plan Koekamp af

De wijzigingen van Wethouder Revis in het plan voor de Koekamp zijn geen verbetering (zie de reactie van BDH op de beantwoording van de schriftelijke vragen). Immers nog steeds wordt de watergang verlegd ten koste van oude, markante bomen van het Hertenkamp, nog steeds gaat er een extra fietspad door het Parkje…
19 januari 2018
Koekamp

Plan Koekamp ingrijpender dan voorgesteld

Omdat de gemeente onduidelijke tekeningen heeft gepresenteerd hebben wij deze animatie gemaakt: de huidige situatie (Google) en de toekomst (tekening uit de Leidraad stadentrees). We hopen dat u nu beter ziet wat de gemeente en SBB van plan zijn. Een onzalig plan, in strijd met alle beschermende regels die voor…
8 januari 2018
Koekamp

Voorlopig ontwerp Koekamp is strijdig met Acte van Redemptie.

Dit is de zienswijze van de Bomenstichting Den Haag over het Voorlopig Ontwerp van de Koekamp en de overkluizing over de Utrechtsebaan. We hebben ingesproken in de Commissie Ruimte op 13-12-2017. Heel oude bomen, die de tweede wereld oorlog overleefden, worden gekapt en monumentale bomen dreigen verloren te gaan. De…
11 december 2017