Categorie

Koekamp

Koekamp. Zienswijze BDH: stem niet in met bedreiging uiterst zeldzame boomweide

Door Berichten, Koekamp 4 Comments

De Bomenstichting Den Haag ontraadt in haar zienswijze de gemeenteraad in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koekamp. Er zijn alternatieve mogelijkheden. De Koekamp is de enig overgebleven boomweide met zeer oude eiken in Nederland. In Europa zijn dergelijke gebieden eveneens zeldzaam. De Koekamp is van nationaal, ja zelfs van internationaal…

Read More

Herinrichting Koekamp

Door Koekamp Geen reacties

In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt grondig aangepakt om de omgeving van de stadsentree Den Haag Centraal…

Read More