De nieuwe Nota Stadsbomen (RIS307827), 2021 is door de gemeenteraad op 15 april 2021 vastgesteld. De Nota Stadsbomen heeft 2 bijlagen: routeboek beheer en routeboek projecten.
Het is een mooie Nota, fraai vormgegeven en voorzien van mooie en illustratieve foto’s.
Belangrijkste vernieuwing (verbetering) is de erkenning van de ecosysteemdiensten die bomen hebben: bomen zijn van groot belang voor de biodiversiteit, schonere lucht (CO2, stikstof, fijnstof), gezondheid (bomen voorkomen hittestress), bomen voorkomen ook wateroverlast en verdrogen van de bodem. Bomen zijn aantrekkelijk voor recreatie, beleving enz enz.
Met behulp van het model i-tree kan het kroonoppervlak steeds beter berekend worden en daarmee ook de ecosysteemdiensten en de waarden van bomen, uitgedrukt in euro’s. De blaadjes doen het werk.
De Nota zet in op 2 doelen: toekomstbestendigheid van het stadsbomennetwerk en meer kroonoppervlak.
De Bomenstichting DH is blij met dit nieuwe beleid.

Knelpunt
Grootste knelpunt bij deze nota is het te kort aan financiële middelen. Er is al jaren te weinig geld voor beheer en onderhoud van bomen en groen. Dat is in 2009 al duidelijk gemaakt: Beheren op Niveau (RIS163534a, 2009).
Momenteel bedraagt het beheerbudget 78% van dat wat nodig is voor de gevraagde kwaliteit. Toch is dit college niet van plan het budget toereikend te maken: “we moeten het er mee doen”, zei wethouder Bredemeijer.  Terwijl de leefbaarheid van de stad zo onder druk staat. Gevolg is dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden. Bij een te krap budget moeten er keuzes gemaakt worden. Welke dat zijn blijft onduidelijk: staat niet in de Nota.

De Bomenstichting Den Haag heeft een brief aan de Commissie Leefomgeving gestuurd op hoofdlijnen. Tijdens de beraadslaging in de Commissie Leefomgeving heeft de Bomenstichting Den Haag ingesproken op een aantal specifieke onderdelen. In de raadsvergadering van 15 april 2021 hebben we ingesproken over het budget, het verdwijnen van jaarlijks 4-5.000 bomen en het duistere Bomenfonds.

> Bekijk de Bomennota op de website van de gemeente