Klimaatverandering brengt meer extreme weersomstandigheden met zich mee. Daarom is in het Deltaprogramma 2015 afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht.

De stad moet beter bestand zijn tegen hitte, droogte, wateroverlast en eventuele overstromingen. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur.

De Bomenstichting Den Haag ziet in het Deltaprogramma een argument te meer om ook in Den Haag het groen (waarin bomen een centraal element vormen) te beschermen en uit te breiden.

Hitte

In verband met de vorming van zgn. hitte-eilanden is van belang te weten dat elke toename van 1% van de bedekkingsgraad door bomen leidt tot een vermindering van de stadstemperatuurstijging midden op de dag met 0,04 tot 0,2°C. Bedekkingsgraad’ staat hierbij voor de hoeveelheid bodem die wordt bedekt door het bladerdek van de aanwezige bomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hebben via atlasnatuurlijkkapitaal.nl een kaartenreeks beschikbaar gesteld, waarop bijv. de gevolgen van hitte voor de stad goed waarneembaar zijn.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt ongunstig beïnvloed door hogere temperaturen.

Wateroverlast

In verband met wateroverlast is van belang te weten dat een volwassen eik 150 liter water per dag opneemt en een volwassen populier zelfs 10 maal zoveel. Een volwassen boom verdampt wel 100 liter water per dag.