De gemeente Den Haag heeft een aparte site met Open Data met een schat aan informatie. Wij vinden de link een aanrader!
De gemeentelijke website denhaag.nl bevat informatie over het Haagse groen. Er is een afzonderlijke pagina over parken, bossen en duinen, en ook een over de Haagse stadsbomen. Verder geeft de gemeente informatie over het beheer van bomen. Bekijk voor nadere informatie ook de diverse externe links.

Recent is een nieuwe website geopend over het Haagse Groen. Wie zich wil verdiepen in beleidsdocumenten over groen of documenten die directe relaties hebben met het Haagse groen bevelen we de documentenpagina van deze website aan. 

Het beleid en beheer van bomen is vastgelegd nota’s. In de rechterkolom staan deze nota’s vermeld. Op 15 april 2021 is de nieuwe Nota Stadsbomen, 2021 vastgesteld. Toch is ook nog de Bomennota uit 2008 relevant.

De gemeenteraad heeft in 2016 een nieuw beleidsplan voor het Haagse groen vastgesteld: ‘Agenda Haags Groen’. Het stadsbestuur wil dat Den Haag een aantrekkelijke stad blijft voor bewoners, bezoekers en bedrijven; daartoe ‘moet het Haagse groen klaar zijn voor de toekomst’. Uiteraard denkt de Bomenstichting Den Haag daarin mee. Wilt u zelf ook inbreng leveren, bekijk dan de verschillende mogelijkheden om mee te denken over de ontwikkeling van het groen in de stad via www.hethaagsegroen.nl.

Wil iemand een boom kappen dan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van belang.
Voor de herinrichting van de openbare ruimte is een handboek geschreven opdat voor ieder duidelijk is waar een boomplaats aan moet voldoen.

De gemeente geeft een nieuwsbrief uit: ‘Bomen voor de toekomst’. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het stadsbestuur over bomen en boomprojecten in Den Haag? Meldt u dan aan voor deze nieuwsbrief. Hij  verschijnt 4 maal per jaar.

> Aanmelden Nieuwsbrief Bomen voor de toekomst