Tag

Landgoed Ockenburgh

Berichten

Ockenburgh: Raad van State geeft Bomenstichting Den Haag gelijk

De Bomenstichting had beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om de Bomenstichting niet ontvankelijk te verklaren in de bezwarenprocedure. Bovendien was er geen Passende Beoordeling gemaakt om de effecten van de renovatie van het aloude landhuis Ockenburgh in kaart te brengen. De renovatie behelsde een grootschalig congress-hotel…
1 oktober 2014
Berichten

Mountainbiken

De Bomenstichting heeft het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente verzocht om het mountainbiken in Ockenburgh, met name in de “Zwitserse Partij” niet toe te staan. Dit vanwege de schade die door het mountainbiken wordt toegebracht aan kwetsbare bomen en boomwortels.
22 augustus 2014
Berichten

Landgoed Ockenburgh

Bezwaar tegen de NB-vergunning Het bezwaar van de Bomenstichting Den Haag komt in hoofdlijnen erop neer dat de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-vergunning) voor de nieuwbouw van een congress-hotel op Ockenburgh ten koste zou gaan van een groot areaal van het habitat binnenduinrandbos (H2180C), terwijl voor dit eeuwenoude…
24 juni 2014
Berichten

Honden

De Bomenstichting beveelt aan om bomen beter te beschermen en alternatieve uitrengebieden voor honden aan te bieden. Dat is uiteindelijk goedkoper dan de vervanging van de aangetaste bomen. Natura2000–gebieden zoals Ockenburgh en Westduinpark inclusief Bosjes van Poot zijn te kwetsbaar om als hondenuitrengebied te fungeren.
24 juni 2014