Tag

Gemeente Den Haag

Klimaat

Tandje erbij in de strijd voor het klimaat

  Met een fietsparade onder dit motto laten diverse organisaties op 8 september a.s. het gemeentebestuur van Den Haag zien hoe breed de roep om serieuze oplossingen voor het klimaatprobleem in de stad klinkt. Donderdag 8 september van 18:00 – 19:30 uur. Start Malieveld.Zo’n bundeling van krachten uit allerlei hoeken…
23 augustus 2016
Populieren

De gemeente mag van de rechter populieren kappen

De rechter heeft het beroep van de Bomenstichting DH ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. De gemeente laat er geen gras over groeien: aanstaande maandag 25 juli begint de kap op de hoek van de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan. (meer…)
22 juli 2016
Populieren

De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de rechter.

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft de bezwaren van de Bomenstichting Den Haag tegen de kap van populieren ongegrond verklaard. De Adviescommissie bezwaarschriften had hiertoe geadviseerd. De Bomenstichting Den Haag vindt echter dat het college het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De beoordelingsmethode waarmee het…
22 mei 2016
Algemeen bomennieuws

Nieuw systeem bekendmakingen mist iedere transparantie

Het initiatiefvoorstel van GL 'door de bomen het bos weer zien' was een voorstel voor zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie en toetsing van bomenkap (RIS281585). Kennelijk is dat al weer uit het geheugen verdwenen, want het tegenovergestelde is gebeurd. De Bomenstichting Den Haag trok aan de bel: gebleken is dat…
13 mei 2016