Tag

2019

Koekamp. Zienswijze BDH: stem niet in met bedreiging uiterst zeldzame boomweide

Door Berichten, Koekamp 4 Comments

De Bomenstichting Den Haag ontraadt in haar zienswijze de gemeenteraad in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koekamp. Er zijn alternatieve mogelijkheden. De Koekamp is de enig overgebleven boomweide met zeer oude eiken in Nederland. In Europa zijn dergelijke gebieden eveneens zeldzaam. De Koekamp is van nationaal, ja zelfs van internationaal…

Read More

Paleisplein – de 5 linden blijven staan

Door Paleisplein 14 Comments

Mede dankzij onze inspraak zetten vandaag (23-05-2019) zowel coalitie- als oppositiepartijen van de Commissie Leefomgeving grote vraagtekens bij het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Paleisplein. Vanwege dat VO zijn al 2 aanvragen voor een kapvergunning ingediend om 4 prachtige, gezonde linden te kappen. De argumenten om deze linden…

Read More

Herman’s praatje

Door Algemeen bomennieuws 2 Comments

Herman’s praatje   In deze rubriek laten we Herman Poelsma aan het woord over bomen in de stad.   Herman werkte jarenlang bij de Groenafdeling van de gemeente en was daarna docent op de Land- en tuinbouwschool. Hij adviseert namens de BDH particulieren bij problemen met bomen in hun tuin.   Kleurrijke bomen  Het voorjaar is daar en al het groen begint weer…

Read More

Herinrichting Koekamp

Door Koekamp Geen reacties

In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt grondig aangepakt om de omgeving van de stadsentree Den Haag Centraal…

Read More