Categorie

Scheveningseweg

Scheveningseweg

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af

Het gevolg van deze uitspraak  over de vergunning om het spoor te vervangen is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld. De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. Er is - volgens…
24 augustus 2018
Scheveningseweg

Uitspraak voorzieningenrechter: kap 9 bijzondere bomen opgeschort.

De rechter heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening voor de kapvergunning van 130 bomen langs de Scheveningseweg. De rechter heeft de vergunning voor de spoorvervanging buiten beschouwing gelaten, hoewel hij zich tijdens de zitting zei te realiseren dat beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op donderdag 23 augustus vindt de…
9 augustus 2018
Scheveningseweg

Zienswijze BDH over kapaanvraag Scheveningseweg

De zienswijze van de Bomenstichting Den Haag gaat in op de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Scheveningseweg, de beschermingsregimes en de onzekerheden die eerst nog uitgezocht moeten worden. Pas daarna kan sprake zijn van een toetsing en afweging van beide varianten die de Denktank aan de wethouder heeft voorgelegd.
9 maart 2018
Scheveningseweg

Iconisch beeld Scheveningseweg verdwijnt na 352 jaar

“De Scheveningseweg is een bijzondere weg. Hij werd 350 jaar geleden aangelegd en was de eerste verharde buitenweg in Holland. Bijzonder is ook dat hij vrijwel volledig zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden” schrijft het Museon in 2016 ter ere van de 350ste verjaardag van deze weg met haar grote natuur-…
1 maart 2018