Categorie

Scheveningseweg

BerichtenScheveningseweg

Zienswijze BDH over kapaanvraag Scheveningseweg

De zienswijze van de Bomenstichting Den Haag gaat in op de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Scheveningseweg, de beschermingsregimes en de onzekerheden die eerst nog uitgezocht moeten worden. Pas daarna kan sprake zijn van een toetsing en afweging van beide varianten die de Denktank aan de wethouder heeft voorgelegd.
9 maart 2018